Literatura i Kultura Popularna XXV. Supersystem rozrywkowy jako zjawisko kulturowe

Anna Gemra (red.)
ISSN: 0867-7441
Liczba stron: 564
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 49,00 PLN   

Pojęcie supersystemu rozrywkowego funkcjonuje w badaniach nad tekstami kultury od 1991 roku, to jest od czasu opublikowania przez Marshę Kinder monografii poświęconej rodzącemu się w kulturze amerykańskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku zjawisku szczególnie pojętej intertekstualności. Jej istota polegała na „powinowactwach z wyboru” między pojedynczymi tekstami kultury nie tylko w obrębie danego medium, lecz przede wszystkim ponad nim. To właśnie bowiem wielość mediów wykorzystywanych do tworzenia przekazu można uznać za warunek konieczny do pojawienia się supersystemu rozrywkowego; zarazem jego granice pozostają niedookreślone, albowiem dany supersystem może pojawić się w dowolnym medium (doświadczenie uczy jednak, że przeważać będą cyfrowe media audiowizualne). (...)

Prezentowane czytelnikowi rozważania mają charakter rekonesansu i wstępnych dopiero ustaleń — stąd tak szerokie spektrum tematów i sposobów ujęcia podejmowanych kwestii. Intencjonalnie mają też charakter zaproszenia do merytorycznej dyskusji naukowej, dzięki której stanie się możliwe zarówno wypracowanie wspólnej terminologii opisu zjawisk kulturowych, jak i podjęcie dyskusji nad możliwymi interpretacjami kulturowych praktyk codzienności.

 

Fragment Wprowadzenia autorstwa Adama Mazurkiewicza

Supersystem rozrywkowy jako zjawisko kulturowe

 • Adam Mazurkiewicz, Wprowadzenie
 • Jakub Z. Lichański, Supersystemy rozrywkowe: metodyka i metodologia badań. Propozycja
 • Konrad Dominas, Supersystem rozrywkowy versus opowiadanie transmedialne, czyli słów kilka o terminologiczno-metodologicznym chaosie
 • Adam Mazurkiewicz, Supersystemy rozrywkowe w perspektywie lektury „niefilologicznej”. Propozycja metodologiczna
 • Rafał Kochanowicz, Game lore — dodatek, podstawa i „granica” supersystemów
 • Agnieszka Nieracka, Wędrując z TARDIS przez „rozrywkowe supersystemy” albo jak niebieska budka policyjna ratuje (?) badaczy z opresji
 • Bartłomiej Mycyk, Problem definicji gier cyfrowych jako elementu supersystemu rozrywkowego
 • Anita Has-Tokarz, Przyjemność (z) konsumowania… Książki kucharskie jako element systemów rozrywki dla dzieci (konteksty kultury konsumpcyjnej i medialnej)
 • Magdalena Bednarek, Prince Charming na licencji? Totalizacja baśni
 • Michał Wolski, Poziomy wzajemnych oddziaływań w supersystemie rozrywkowym Marvel Cinematic Universe
 • Karol Więch, Z punktu A do punktu B to za mało. Marki samochodów jako supersystemy rozrywkowe

Literatura

 • Wojciech Kajtoch, Stanisława Baczyńskiego teoria kryminału
 • Grzegorz Trębicki, Debate on the merits of fantastic literature
 • Ewa Kozak, O mesjaszu i sarmatach, czyli Polska przyszłości w opowiadaniu Jacka Dukaja Crux (2003)
 • Jarosław Woźniak, Życie po życiu albo republika bytów. Starość aksolotla Jacka Dukaja w perspektywie ekokrytycznej
 • Robert Dudziński, Jednostka, historia i kosmos. Obłok Magellana Stanisława Lema w kontekście przemian świadomości literackiej doby odwilży
 • Anna Gemra, „Człowiek zły i bezwstydny”: Jekyll i Lecter
 • Joanna Kokot, A detective in a world of illusions: Stereotypes and the narrative voice in Murder is Easy by Agatha Christie
 • Adam Mazurkiewicz, Modny „pan władza”. O strojach funkcjonariuszy MO w polskiej powieści milicyjnej lat 1956–1989
 • Agnieszka Szurek, Lokalne przewodniki turystyczne — heroikomiczna gra z odbiorcą 

Audiowizualne teksty kultury

 • Jerzy Szyłak, Postmodernizm naprawdę dla dzieci. O metafikcji w książkach obrazkowych
 • Wit Pietrzak, Zmagania z boginią. Prosto z piekła Alana Moore’a i Eddiego Campbella
 • Tomasz Żaglewski, Supermoc dziewczęcej przyjaźni. Wokół wybranych komiksowych wizerunków girl power
 • Nina Ćwiklak, Edgar G. Ulmer — Roger Corman — Stuart Gordon. Filmowe adaptacje opowiadania Edgara Allana Poego Czarny kot
 • Katarzyna Kaczor, Kiedy dziewczyna staje się Jedi. Między „starymi” a „nowymi” Gwiezdnymi wojnami
 • Karolina Kostyra, Długi żywot filmu nostalgicznego: o funkcjonalności kategorii Fredrica Jamesona w badaniach nad kinem
 • Zbigniew Wałaszewski, Mechagodzilla i kobieta cyborg. Technogroza triumfu nad naturą
 • Rafał Kochanowicz, Kosmos zmodyfikowany — wybrane gry symulacyjne w kontekście kultury uczestnictwa
 • Fryderyk Nguyen, Sequelizm jako strategia twórcza współczesnej muzyki popularnej 

Polemiki i recenzje

 • Justyna Kowal, Frankensteinowska hybryda (Recenzja: Rafał Donica, Frankenstein — 100 lat w kinie, wyd. 2 rozszerzone, 2016 [e-book], ss. 352)
 • Adam Mazurkiewicz, U źródeł gotycyzmu (Recenzja: Paweł Pluta, Polska ballada gotycka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017, ss. 226)
 • Edyta Rudolf, W mocy fantasy — dyskurs wokół gatunku rodzimych czytelników, twórców, wydawców, krytyków i badaczy (Recenzja: Katarzyna Kaczor, Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982–2012), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2017, ss. 388)
 • Adam Mazurkiewicz, Literature from the perspective of interpretative anthropology (Review: Wojciech Józef Burszta, Mariusz Czubaj, Kryminalna odyseja oraz inne szkice o czytaniu i pisaniu, Wydawnictwo Oficynka, Gdańsk 2017, 303 pp.)
 • Justyna Rudnicka, Muzyka popularna słuchana i czytana (Recenzja: Grzegorz Piotrowski, Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016, ss. 170)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter