Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką

Jan Maciejewski, Piotr Pieńkowski, Małgorzata Stochmal (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3701-3
Liczba stron: 262
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Utrwalona w panteonie nauki subdyscyplina grup dyspozycyjnych pozostaje perspektywą łączącą studia teoretyczne, jak i badania empiryczne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Wysiłek ten podejmują badacze z wielu znanych ośrodków akademickich i resortowych w kraju, jak i zza granicy pod kierunkiem z wrocławskiego ośrodka akademickiego. Celem kolejnej prezentowanej w serii monografii jest przybliżenie Czytelnikom rozważań przyczyniających się do wyjaśnienia fenomenów ujawniających się w środowisku (nie)bezpieczeństwa. Autorki i Autorzy prezentują wyniki swoich dociekliwych rozważań, umiejętnie łącząc teorię nauk społecznych i humanistycznych z praktyką życia społecznego

 • JAN MACIEJEWSKI, PIOTR PIEŃKOWSKI, MAŁGORZATA STOCHMAL, Konteksty społecznego zaangażowania w nieustanne zapewnianie bezpieczeństwa publicznego — wprowadzenie do problematyki badawczej
 • DONATA BOROWSKA, Nekropolityka w kontekście bezpieczeństwa
 • BEATA CZUBA, Działalność rzecznika praw obywatelskich na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego żołnierzy weteranów misji zagranicznych
 • HENRYK M. KARWAN, Wypalenie zawodowe grup dyspozycyjnych na przykładzie Policji
 • JAN KACZMARCZYK, Rola i znaczenie Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obrony państwa
 • ADAM KOŁODZIEJCZYK, NATALIA GRYGORCZYK-JĘDRUSIK, Wypalenie zawodowe a zaufanie wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
 • MAREK Z. KULISZ, Militaryzacja Lasów Państwowych narzędziem tworzenia grup dyspozycyjnych w procesie zarządzania bezpieczeństwem państwa
 • EWA PIECHOWSKA-GREMPLICA, Rola fizjoterapii w wybranych jednostkach chorobowych wśród żołnierzy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
 • MAŁGORZATA STOCHMAL, Troski wyzwalające podmiotowe sprawstwo członków Ochotniczych Straży Pożarnych wyrażające dobrodziejstwo czynionych darów i ofiarności na rzecz społeczności lokalnych
 • ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, Czynniki determinujące funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
 • DANUTA WALCZAK-DURAJ, Reputacja grup dyspozycyjnych z perspektywy społecznej odpowiedzialności i jakości życia
 • TEODOR WÓJCIK, Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie ogólnokształcące) oficerów Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945–1965
 • ANDRZEJ ŻEBROWSKI, Walka (wojna) informacyjna przykładem broni nieśmiercionośnej
 • MÁRIA MARTINSKÁ, Mládež ako regrutačný zdroj a záujem o službu v ozbrojených silách slovenskej republiky
 • Noty o redaktorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter