Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych

Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3428-9
Liczba stron: 532
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany

Współczesność dostarcza wielu różnorakich wyzwań dla bezpieczeństwa, dlatego badania w sferze zagrożeń obecnie traktuje się priorytetowo. Wiemy bowiem, iż brak bezpieczeństwa wywołuje wiele negatywnych konsekwencji. Stan ten komplikuje upowszechnianie się techniki, której użytkowanie wiąże się z ryzykiem nieprzewidywalnych zagrożeń. W wysoce zorganizowanych strukturach organizujemy się więc w taki sposób, aby nie oddziaływały na nas negatywne konsekwencje technizacji. Grupy dyspozycyjne są szczególnym przypadkiem grupy społecznej wykonującej specjalistyczne zawody, a ich specjalizacja zadaniowa wynika ze specyfiki zagrożeń, których przybywa stale i których natura jest nieprzewidywalna. Nadrzędnym dysponentem grup dyspozycyjnych jest społeczeństwo, a więc członkowie danych miejsc zamieszkania czy też funkcjonowania społecznego.

Oddawany do rąk Czytelnika kolejny tom sprofilowanej podserii Acta Universitatis Wratislaviensis „Grupy dyspozycyjne” pod tytułem Metodologiczne problemy badań nad grupami dyspozycyjnymi jest zbiorem tekstów znaczącej wagi naukowej. Zapraszamy do zapoznania się z interesującymi artykułami i wynikami badań.

 • JAN MACIEJEWSKI, MAŁGORZATA STOCHMAL, Wstęp

I. PODEJŚCIE OGÓLNE DO METODOLOGII BADAŃ NAD GRUPAMI DYSPOZYCYJNYMI

 • JERZY BESTRY, Metodologia szkoły kopenhaskiej a edukacja obronna w Polsce
 • DONATA BOROWSKA, Funkcjonowanie grup dyspozycyjnych. Uwarunkowania koncepcji politycznych, społecznych i prawnych
 • JOANNA DZIEŃDZIORA, Czynniki kształtujące klimat organizacji grup dyspozycyjnych
 • MAGDALENA FITERNICKA-GORZKO, Badanie doświadczeń członkostwa w grupach dyspozycyjnych w kontekście indywidualnych historii życia
 • MAREK GORZKO, Roberta Prusa jakościowe ujęcie problematyki władzy w kontekście badania grup dyspozycyjnych
 • DAGMARA GRUSZECKA, PIOTR SZYMANIEC, Kilka uwag o użyteczności niektórych kategorii prawnych w badaniach nad pozycją grup dyspozycyjnych
 • ZDZISŁAW LUDZIEJEWSKI, Wybrane współczesne zagrożenia społeczeństwa
 • MARIUSZ ROZWADOWSKI, Zastosowanie nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji efektywności pracy przedstawicieli grup dyspozycyjnych
 • DANUTA WALCZAK-DURAJ, Metodologiczno-etyczne problemy prowadzenia badań jakościowych wśród członków grup dyspozycyjnych
 • ANDRZEJ URBANEK, Narodowe Siły Rezerwy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego — aspekty edukacyjne i społeczne

II. BADANIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH W SYSTEMIE MILITARNYM

 • TOMASZ BĄK, Metodologia doboru personelu do operacji NATO — wybrane problemy
 • ADAM ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK, Janusowe oblicze organizacji mundurowych
 • MARCIN LIBERACKI, Wiedza i umiejętności jako wyznaczniki roli oficera Wojska Polskiego wykonywanej przez absolwentów uczelni cywilnych
 • KATARZYNA ANNA PIETRAK, Możliwość wykorzystania jakościowych badań terenowych w badaniach nad wojskiem
 • KRZYSZTOF ŚWIDERSKI, Metodologia badań empirycznych grupy oficerów Wojska
 • Polskiego — na przykładzie badań własnych
 • ANNA ODROWĄŻ-COATES, Kobiety we współczesnych siłach zbrojnych. Samoocena sytuacji w lotnictwie brytyjskim i polskim przez kobiety, żołnierzy zawodowych

III. UWARUNKOWANIA BADAŃ SYSTEMU PARAMILITARNEGO GRUP DYSPOZYCYJNYCH

 • ANDRZEJ BOROWSKI, Metodologiczne problemy badania instytucji penitencjarnych w kontekście zaufania społecznego
 • ROBERT GWARDYŃSKI, Specyfika badań sondażowych w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • JADWIGA MAZUR, ‘Trudny respondent’ w badaniach sondażowych grup dyspozycyjnych na przykładzie badań rzeczników prasowych policji
 • JADWIGA MAZUR, Zaufanie społeczeństwa do grup dyspozycyjnych Policji
 • ANDRZEJ PIOTROWSKI, ROBERT POKLEK, Niedopasowanie organizacyjne a wypalenie zawodowe wśród personelu penitencjarnego
 • ROBERT POKLEK, ANDRZEJ PIOTROWSKI, Stres zawodowy personelu więziennego pionu ochronnego i wychowawczego
 • MAREK STEFAŃSKI, Miejsce i rola policji w społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie
 • MAŁGORZATA STOCHMAL, Metodologiczne założenia empirycznych badań społecznych nad Państwową Strażą Pożarną w systemie bezpieczeństwa państwa
 • RAJMUND MORAWSKI, GRZEGORZ OCIECZEK, Wykonywanie rozkazów i strategie
 • radzenia sobie w sytuacji stresu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i żołnierzy GROM-u

IV. CYWILNY SYSTEM SPOŁECZNY I JEGO PROBLEMY

 • ANETA USS-LIK, Specyfika badań grup przemytniczych
 • MAŁGORZATA SMOLAREK, Rola systemu motywacji w kształtowaniu relacji między członkami grup dyspozycyjnych

V. DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE W BADANIU GRUP DYSPOZYCYJNYCH

 • JOZEF MATIS, Rodina príslušnika ozbrojených síl Slovenskej Republiky v empírií
 • LIUBOV V. LOKHVYTSKA, Formation of moral and safe behavioral skills in children in preschool educational institutions
 • VOJTĚCH MALÁTEK, ŠTEFAN HEČKO, PETRA JANEČKOVÁ, RADIM ŘIHÁK, Stratifikace občanů města Český Těšín — místní části Svibice z pohledu vnímání míry pocitu bezpečnosti
 • ZUZANA KORČOKOVÁ, Sociálne poradenstvo v ozbrojených silách Slovenskej Republiky

Noty o redaktorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter