Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością

Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski (red.)
ISBN: 978-83-229-2927-8
Liczba stron: 504
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

W jaki sposób stany uczuciowe, występujące z wielką siłą, gwałtownością, słowem: wielkie namiętności, których doznawali twórcy zabytków, stających się dziś źródłami historycznego poznania, wpływały na treść ich dzieł i kreowany prz nich obraz świata? Pytanie takie autorzy postawili badaczom biorącym udział w 2006 roku w konferencji z cyklu "Ad fontes. Interdyscyplinarne spotkania historyczne". Ich odpowiedzi nie mogą być traktowane jako systematyczne ujęcie problemu, lecz - zgodnie z założeniami cyklu spotkań - jako próbę przedstawienia sposobów w jakich adepci różnych szkół historiograficznych interpretują źródła historyczne.

 • STANISŁAW ROSIK, PRZEMYSŁAW WISZEWSKI, Wstęp

Emocje w metodzie

 • ANDRZEJ MIERZWIŃSKI, Kantowskie inspiracje
 • ANETA PIENIĄDZ, Czy historykowi wolno się gorszyć? Wokół „Antapodosis” (IV, 12) Liutpranda z Cremony
 • WOJCIECH MISCHKE, Emocje wokół Zjazdu Gnieźnieńskiego – świadectwa źródeł i spory historyków
 • PRZEMYSŁAW WISZEWSKI, Zemsta, zemsta na wroga… czy wyzwanie? Rzecz o obcinaniu
 • głów zmarłym i społecznym wymiarze emocji (Ebo, III,13)
 • JACEK DĘBICKI, Namiętności a życie codzienne. Z przywołaniem Śląska nowożytnego
 • ANNA ODRZYWOLSKA-KIDAWA, „Ardelion” – prymas Jan Łaski w opinii Andrzeja Krzyckiego
 • PIOTR BOROŃ, „Przeciw upodleniu dziejów Polski” i w obronie prawdy – Jana Andraulta de Buy Antosewicza „Obrona Kadłubka i Długosza...”
 • ZUZANNA MORAWIECKA, ADAM NOBIS, Przylądek Dobrej Nadziei i innych uczuć
 • LUCYNA HARC, Pasja, kpina, złośliwość i... uwielbienie. Karla Ludwiga von Klöber und Hellscheborn widzenie historii Śląska
 • BOŻENA PŁONKA-SYROKA, „Neurotyczna osobowość naszych czasów”. Karen Horney jako źródło do historii emocji

Namiętność rządzi światem – świat skryty za emocjami

 • ADRIEN QUÉRET-PODESTA, Między żartem a nienawiścią. Emocje w relacjach o św. Wojciechu i św. Brunonie z Kwerfurtu w „Kronice” Ademara z Chabannes
 • JAKUB MORAWIEC, Wielkie namiętności i ich społeczno-polityczne reperkusje na przykładzie „Hallfre.ar saga” i „Bjarnar saga Hitdaelakappa”
 • MARIE BLÁHOVÁ, Hněv jako hybná síla politických událostí v podání pražského děkana Kosmy
 • AGNIESZKA KUŚ, Między nienawiścią a miłością – namiętności w życiu pokolenia braci rodzonych i stryjecznych Władysława Jagiełły w ujęciu Jana Długosza
 • JAROSŁAW NIKODEM, Wróg Królestwa Polskiego. Zygmunt Luksemburski w opinii Jana
 • Długosza
 • PIOTR BADYNA, Etyczny komponent w koncepcji naprawy Rzeczypospolitej wojewody poznańskiego Stefana Garczyńskiego
 • ROBERT KOŁODZIEJ, Argumenty i emocje w ulotnych pismach politycznych XVII i XVIII wieku
 • DARIUSZ NAWROT, Ambicje i rozczarowania – u źródeł konfliktów we władzach Litwy w 1812 roku

All we need is love…

 • LESZEK PAWEŁ SŁUPECKI, Inkebjorkunimer.aerekuaris.afakri. Miłość wyryta runami
 • KRZYSZTOF WACHOWSKI, MON COR PLESOR. Symbolika przedstawień i napisów na średniowiecznych wyrobach kultury materialnej
 • EDWARD SKIBIŃSKI, Kobieta rzadko dobra
 • MONIKA SIAMA, Namiętność z pogranicza cudowności w „Lais” Marie de France, czyli słów kilka o motywie „tajemniczego związku” w literaturze francuskiej XII wieku
 • MAREK CETWIŃSKI, Sceny małżeńskie w „Żywocie świętej Jadwigi”: miłość obowiązku czy obowiązek miłości?
 • ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Perypetie małżeńskie królewicza Konstantego Sobieskiego
 • KSENIA STANICKA-BRZEZICKA, Czy „miłość czyni sztukę”? O odczytywaniu emocji
 • w dziele sztuki oraz parach artystycznych w sztuce europejskiej i śląskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Pod wielkim dachem nieba…

 • TOMASZ WIŚLICZ, Uczucia religijne pogańskich Słowian w opinii historyków od Długosza do Rosika
 • STANISŁAW ROSIK, Gdy radosne widowisko przeradza się w horror. Łowienie emocji w przekazie hagiograficznym (przykład z żywotu św. Ottona: Ebo III, 10–11)
 • DARIUSZ ANDRZEJ SIKORSKI, Świątynie pogańskich Słowian – czyli o tym, jak je stworzono
 • MAREK STAWSKI, Konwencja czy rzeczywista wiara – formuły dewocyjne w dokumentach opactwa czerwińskiego

Niech rozkwita 100 uczuć… Niejednoznaczność i wielość emocji

 • KRZYSZTOF RATAJCZAK, Wielkie emocje średniowiecznych rycerzy w świetle wybranych kronik XIII i XIV wieku
 • MACIEJ KUCHARSKI, Pokochać dwór i rodzinną prowincję – refleksja nad tożsamością. Pamiętniki baronowej d’Oberkirch
 • KAROLINA STOJEK-SAWICKA, Między bezpieczeństwem a zagrożeniem. Radziwiłłowie w życiu i świadomości duchowieństwa katolickiego w XVIII wieku
 • DARIUSZ ROLNIK, „Święta miłości kochanej ojczyzny”. Współcześni czasów stanisławowskich (1764–1795) wobec państwa – Rzeczypospolitej
 • JANUSZ GOŁASZEWSKI, Uczucie silniejsze od strachu. Walka polskiego duchowieństwa w Westfalii i Nadrenii o wiarę katolicką, język polski i polską tradycję w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Münster

Summary

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter