Kształcenie Językowe 8 (18)

Kordian Bakuła (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Tom 8 (18) podzielony został na dwie części: językową i literacką. W części pierwszej pokazano, jak ludzie stosują nazwy zwierząt do ośmieszania, obrażania, poniżania innych osób, grup lub całych narodów, poruszono problematykę poświadczonych językowo relacji między płciami, rolę czasopisma „Nasze Życie” w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz zdano sprawę ze stanu nauczania języka angielskiego jako ojczystego.Na część drugą tomu składają się prace o dramacie, prozie i poezji. Jest tu m.in. szkic poświęcony sztukom lalkowym Józefa Ratajczaka, problemom dorastania, poezji dziecięcej.

 

Od redaktora

Część I

Helena Sojka-Masztalerz, O inwektywach zwierzęcych w języku polskim

Agnieszka Małocha-Krupa, Na imię mam Kasia i jestem uczniem 2. klasy. Androcentryczne zwyczaje językowe w podręcznikach szkolnych (i edukacji)

Agnieszka Durejko, Historia czasopisma „Nasze Życie” i jego rola w zachowaniu i kształtowaniu języka polskiego Polaków mieszkających w dwudziestoleciu międzywojennym na Łotwie

Kordian Bakuła, Nauczanie języka angielskiego jako ojczystego w Anglii. Ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki

Część II

Ryszard Waksmund, O dramaturgii lalkowej Józefa Ratajczaka

Dorota Michułka, W poszukiwaniu dziewczęcej tożsamości, czyli raz jeszcze o literackiej i filmowej Pannie Nikt (w perspektywie edukacyjnej)

Stanisław Kukurowski, Dziecko i młodzież w literaturze polskiej, czyli raz jeszcze tematologicznie

Maria Ostasz, Poetyckie inspiracje w kształceniu humanistycznym, przyrodoznawczym i geograficznym

Zenon Ożog, Biblijne inspiracje wiersza Rorate coeli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Alicja Jakubowska-Ożog, Dialog z tekstem, dialog w tekście – Złoty kubek Janusza A. Ihnatowicza

Indeks nazw osobowych

Indeks rzeczowy

Table of contents

Summaries

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter