Ku interdyscyplinarności... Różne oblicza rzeczywistości

Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Janina Gajda-Krynicka, Adam Jezierski (red.)
ISBN: 978-83-229-2907-0
Liczba stron: 392
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Jest to kolejny tom zawierający referaty wygłoszone na interdyscyplinarnych spotkaniach, których tematyka poświęcona jest idea interdyscyplinarności.

W układzie treści i sekwencji referatów starano się zachować i odzwierciedlić ideę, jaka przyświecała spotkaniom od początku powstania i działalności Studium Generale z ideą interdyscyplinarności, manifestującą się w pozornie różnych, obiektywizowanych w odmiennych kategoriach, pojęciach i języku, lecz w wielu punktach zgodnych i przekładalnych postrzeganiach i badaniach natury rzeczywistości, zarówno w jej makrokosmicznym, jak i mikrokosmicznym aspekcie.

Opracowania, świadomie zgrupowane w trzech częściach (Przyroda – Sztuka – Człowiek w społeczeństwie), pozwalają na dostrzeżenie płynącego zeń przesłania: natura rzeczywistości jako przedmiot wielokierunkowych i wielodyscyplinarnych badań inspiruje tę dziedzinę aktywności człowieka, którą określamy mianem sztuki; w naturze jawi się człowiek –zarówno jako jej część, jak i podmiot poznający.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter