Góry – Literatura – Kultura 5

Ewa Grzęda (red.)
ISSN: 2084-4107
Liczba stron: 168
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Piąty tom serii Góry Literatura Kultura w całości poświęcony został problematyce alpejskiej w literaturze polskiej i obcej. Większa część zamieszczonych tu rozpraw i artykułów dotyczy piśmiennictwa krajowego, głównie dziewiętnastowiecznego. W polu zainteresowania autorów tomu znalazły się zarówno polskie przekłady dzieł europejskich, należących do kręgu literatury alpejskiej, jak i oryginalne utwory rodzime, reprezentujące różne gatunki i obiegi literackie. Wraz z nimi opublikowano również dwa studia poświęcone literaturze obcej. Tom nie pretenduje do rangi monografii, ale stanowić ma zapowiedź systematycznych badań nad polską literaturą alpejską, interpretowaną w szerokim kontekście europejskim, których owocem będzie obszerna antologia. Pierwsze kroki w tym celu zostały już poczynione. We współpracy ze studentami z koła naukowego edytorów Koedycja działającego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowano do druku wybór polskiej poezji o Alpach. Po rozszerzeniu i uzupełnieniu ukaże się on niebawem jako numer specjalny w ramach niniejszej serii.

 

 • Ewa Grzęda, Przedmowa
 • Ewa Grzęda, Preface
 • Jacek Kolbuszewski, Zapomniany polski przekład poematu Albrechta von Hallera Die Alpen
 • Ewa Grzęda, Szwajcaria i Alpy w legendzie kościuszkowskiej
 • Ewa Kolbuszewska, „Rozmiłowałem się w Jeziorze Genewskim”. Zygmunta Krasińskiego kilka wizji Lemanu
 • Magdalena Jonca, Baśnie alpejskie (relacjami z podróży przeplatane)
 • Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Anna Nakwaska z Krajewskich na alpejskich szlakach
 • Michał Mesjasz, „…te góry, co się chmurami wieńczą…”. Alpejskim szlakiem Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej
 • Małgorzata Łoboz, Obrazki z Delille’owej sielanki. Józefa Kremera podróż przez Styrię
 • Dorota Michułka, Czytankowe Alpy
 • Halina Kubicka, Alpejska przestrzeń grozy w opowiadaniu E.F. Bensona The Horror-Horn
 • Emilia Naruniec, Alpy w twórczości poetów i pisarzy litewskich. Prolegomena
 • Indeks nazwisk
 • Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter