Ad fontes. O naturze źródła historycznego

Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski (red.)
ISBN: 83-229-2564-6
Liczba stron: 392
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej „Ad fontes. O naturze źródła historycznego", która odbyła się w Lubawce w dniach 22 - 25 maja 2002.

Temat został sformułowany szeroko i stawiał przed autorami wysokie wymagania: podjęcia refleksji metodologiczneji odniesienia jej do konkretnych, źródłowych badań. Jednocześnie każda analiza źródła, towarzysząca przecież niemal każdemu studium, pozornie odpowiada wymogom tomu. Należy podkreślić, że rozważań przywołanych w tytule nie zabrakło.

Dorobektej konferencji nie polegał z pewnością na uzgodnieniu jakiegoś stanowiska. Spowodowała ona raczej, co jest zasługą niemałą, pewien ferment wśród badaczy. Przypomniała podstawowe pytania, przed jakimi staje historyk, czy też, mówiąc dokładniej, jakie historyk wciąż powinien sobie stawiać.

 

Marek Słoń, „Ad fontes. O naturze źródła historycznego" (Lubawka 22-25 V 2002)

Metodologia i praktyka: Czy przeszłość jest poznawalna?

 • "Potężniejszy od Boga"? Historyk a granice naukowego poznania przeszłości
 • Możliwości poznawczego wykorzystania źródeł archeologicznych
 • Toponimia - źródło zaniedbane
 • "Amicitia" a sprawa polska. Uwagi o stosunku Piastów do cesarstwa w X i na początku XI wieku
 • O tym jak kronikarz Thietmar w relacji o Bolesławie Chrobrym wspiął się na wyżyny obiektywizmu, czyli na tropie intencji autora w "świecie tekstu"
 • Refleksja jest jedynym dokumentem. O jej walorach poznawczych na przykładzie listu rajców wrocławskich w sprawie odpustu świętojańskiego z 1461 r.
 • Miejsce i rola źródeł w psychohistorii
 • Źródło jako rzecz
 • W kręgu dzieł sztuki
 • Niektóre współczesne poglądy na dzieło sztuki jako źródło historyczne
 • Święci w sztuce (przyczynek do studium ikonografii hagiograficznej)
 • Mapa w średniowieczu. Uwagi o stanie badań i średniowiecznym pojmowaniu map
 • O sposobach interpretowania źródeł numizmatycznych - poglądy na powstanie mennictwa w Polsce, w Czechach i na Węgrzech
 • Sięgając do bezpośrednich źródeł: o dwóch latach wyznaczających czas działalności wrocławskiej pracowni Beinhartów
 • Kazania konsekracyjne śląskich ambon luterańskich jako źródło wiedzy historyka sztuki
 • P potrzebie i możliwościach badań nad herbami złożonymi. Uwagi na przykładzie ikonograficznych źródeł heraldycznych z Wielkopolski

Źródła historiograficzne

 • Středoveké dejepisectví jako pramen vedecké historiografie ( na příkladu českých zemí)
 • Bohaterka i autor w żywiołach trzynastowiecznych księżnych polskich
 • William z Malmesbury o wyroczniach słowiańskich
 • Tarih-i Ungurus (Historia Węgier), tureckojęzyczny "przekład" średniowiecznej kroniki węgierskiej. Stan wiedz i problemy badawcze
 • Staropolskie książki jako źródło badań nad mentalnością
 • Jaką wartość źródłową mają XVIII- wieczne rękopisy Samuela Beniamina Klosego? Wiele źródeł poznania
 • Król Anund, misja chrześcijańska, rewolta Sweów i kometa Halleya: źródła do rekonstrukcji jednego wydarzenia w dziewiętnastowiecznej Szwecji
 • Czy eunuch mógł zostać bizantyjskim mężem stanu (ze studiów nad dziejami Bizancjum w XI wieku)
 • Co wynika z dokumentu, czyli o niedyplomatycznym wykorzystaniu XIII-wiecznych dyplomatów lubiąskich
 • Moneta w źródle, czyli po co historykowi pieniądze? Główne problemy metodologiczne i źródłowe badań nad seksualnością w średniowieczu
 • Fakt w źródle. O źródłach (ikono)graficznych, kartograficznych i narracyjnych przy okazji badań nad uzdrowiskami śląskimi i kłodzkimi okresu nowożytnego
 • Uwagi o apokryficznej kronice tzw. Prokosza
 • O celowości i metodach fałszowania źródeł dyplomatycznych na średniowiecznym Śląsku

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter