Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna

Robert Wiszniowski (red.)
ISBN: 83-229-2608-1
Liczba stron: 150
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Piąty tom cyklu administracja i Polityka traktuje o europejskiej administracji publicznej, i to zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Studia w tym tomie zawierają m.in.:

 • analizę przeobrażeń reformatorskich administracji publicznej w Europie,
 • prezentację instytucji administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym w krajach europejskich oraz na poziomie Unii Europejskiej,
 • diagnozę zasobów europejskiej administracji publicznej,
 • charakterystykę nowego publicznego zarządzania (new public managment) w zachodniej administracji,
 • opis zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego w Unii Europejskiej.

Książka jest adresowana do studentów politologii i innych nauk społecznych oraz nauk prawnych i administracyjnych. Problematyka niniejszego tomu może zaciekawić również praktyków – pracowników administracji oraz osoby, które interesują się mechanizmami funkcjonowania współczesnej europejskiej administracji publicznej.

 • Modernizacja europejskiej administracji publicznej
 • Proces reformowania administracji publicznej (sektora publicznego) – wyzwania i ograniczenia
 • Instytucje europejskiej administracji publicznej na szczeblu centralnym
 • Władza lokalna w Europie (wybrane aspekty struktur, funkcji i procesów)
 • Zasoby europejskiej administracji publicznej
 • Zarządzanie w zachodniej administracji publicznej (nowe publiczne zarządzanie)
 • Administracja publiczna w systemie politycznym Unii Europejskiej
 • Zinstytucjonalizowany dialog społeczny w Unii Europejskiej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter