Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura

Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski (red.)
ISBN: 978-83-229-2844-8
Liczba stron: 566
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

Pełen tytuł publikacji: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych.

Kolejna publikacja z serii Historia porusza problemy z zakresu kultury, cywilizacji i antropologii. Poruszane tematy to m.in. małżeństwo, kobieta i jej postrzeganie w późnośredniowiecznej Florencji; Imagines mundi. Wyobrażenia o świecie człowieka średniowiecznego: krótki zarys tematyki; Okoliczności wprowadzenia wizerunku murów miejskich do herbu Poznania; Cień wieży Babel na pomorskich kącinach: o niepokornej służbie metafory w badaniach nad początkami Słowiańszczyzny i jej kultury duchowej. Książka jest pracą zbiorową pod red. Stanisława Rosik i Przemysława Wiszewskiego.

 • Wprowadzenie (Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski)

Kultura, cywilizacja, antropologia

 • Lech Leciejewicz, Kultura materialna - burzliwe losy pewnego terminu
 • Adam Nobis, Człowiek w ujęciach ewolucyjnych i historycznych w antropologii kulturowej
 • Bożena Płonka−Syroka, Antropologia wiedzy - nowa perspektywa badań nad historią nauk przyrodniczych
 • Arkadiusz Modrzejewski, Znaczenie interpretacji cywilizacyjnej w humanistyce

Człowiek w kulturę uwikłany

 • Wojciech Fałkowski, Meandry pamięci. Przypadek Rudolfa Glabera
 • Aneta Pieniądz, Wdowieństwo kobiet we wczesnym średniowieczu. Między swobodą a wykluczeniem
 • Edward Skibiński, Co wiemy o św. Wojciechu?
 • Małgorzata Delimata, Kultura chrześcijańska a niechęć do kobiet na przykładzie Cronica Petri comitis Poloniae
 • Agnieszka Lissowska, Vanitosa, disonesta, piacevole - małżeństwo, kobieta i jej postrzeganie w późnośredniowiecznej Florencji
 • Markéta Boubínová, Byl středověký Bruncvík křesťanským dobrodruhem? Skolik poznámek k interpretaci povídky

Przez pryzmat pojęć...

 • Marie Bláhová, Setkání civilizací. Asie očima evropského intelektuála 14. století
 • Adam Krawiec, Imagines mundi. Wyobrażenia o świecie człowieka średniowiecznego: krótki zarys tematyki
 • Agnieszka Kuś, Rex christianus ex−poganin. Przypadek Władysława Jagiełły
 • Alicja Szulc, Mundus sermonis. Obraz „nauczających” i „nauczanych” w świetle badań nad tekstami średniowiecznych kazań bernardyńskich
 • Robert Kołodziej, Obraz wroga z bliska. Turcy w oczach podróżników polskich w XVI i XVII wieku
 • Eligiusz Podolan, Instytucja obszcziny w poglądach słowianofilów
 • Izolda Topp, Żywot świętego jako odmiana kulturowej narracji. Między biografią św. Franciszka a legendą św. Mikołaja

W sporze czy we współpracy z naturą

 • Wojciech Iwańczak, W sporze czy we współpracy z naturą. Zagajenie
 • Andrzej Mierzwiński, O skrytości natury
 • Andrzej Pleszczyński, Mieszko I i jego państwo w opisie Ibrahima ibn Jakuba a archetyp „dzikiej Północy”
 • Marek Cetwiński, Corizabant mulieres et puelle in pomerio nostro. „Księga henrykowska” o słabościach natury ludzkiej
 • Jerzy Kaliszuk, Natura w zwierciadle kultury - mirabilia w Historia orientalis Jakuba z Vitry
 • Monika Saczyńska, Msza pod osłoną nieba, czyli kiedy kultura spotyka się z naturą. Sprawowanie eucharystii w czasie podróży w okresie średniowiecza - uwagi wstępne
 • Barbara Techmańska, Jak książę Ruprecht walczył z wodą - w świetle dokumentu z 15 września 1404 roku
 • Piotr Badyna, Myślistwo - kulturyzacja natury czy naturyzacja kultury?
 • Janusz Gołaszewski, Cywilizacja kontra natura - czyli jak regulowano Odrę albo zmagania archiwisty z nadmiarem i brakiem zarazem źródeł Varietas delectat
 • Jarosław Dudek, Patrycjusz Swen (Sfenis) w bizantyńskiej wieży Babel
 • Ewa Wółkiewicz, inter plebejos in cimiterio. Miejsca pochówków w miastach śląskich w średniowieczu
 • Paweł Stróżyk, Okoliczności wprowadzenia wizerunku murów miejskich do herbu Poznania
 • Waldemar Kowalski, Ad perpetuam rei memoriam... Kopiariusz parafii Dobrowoda i jego autor Wojciech Chotelski
 • Aleksandra Skrzypietz, Dziecko w rodzinie czasów nowożytnych. Studium przypadku Sobieskich

Teoretycznie i praktycznie o interdyscyplinarności

 • Ewa Wielgosz−Skorupka, Archeologia a antropologia: problem tzw. archeologicznych wyznaczników płci (na wybranych przykładach)
 • Dariusz Andrzej Sikorski, O badaniach interdyscyplinarnych w badaniach nad wczesnym średniowieczem - uwagi krytyczne
 • Stanisław Rosik, Cień wieży Babel na pomorskich kącinach. O niepokornej służbie metafory w badaniach nad początkami Słowiańszczyzny i jej kultury duchowej
 • Roman Stelmach, Dokument średniowieczny a „interdyscyplinarność” badań historycznych (krótki przyczynek do dyskusji)
 • Tomasz Wiślicz, Przykrawanie historii do rozmiaru człowieka. O interpretacji wczesnonowożytnych przekazów autobiograficznych tzw. zwykłych ludzi
 • Filip Wolański, Rozmowa jako źródło kształtujące obraz świata polskich peregrynantów w XVIII wieku
 • Jacek Dębicki, Lucyna Harc, Interdyscyplinarność albo zintegrowanie dyscyplin a historyczne badania regionalne (na przykładzie Śląska)
 • Aleksander Paroń, Scytowie w historiografii bizantyjskiej - między naturą a kulturą
 • Przemysław Wiszewski, Po co Mieszko wzrok odzyskał, czyli między historią a „wiedzą o człowieku”. Kultura Anonima zwanego Gallem i kłopoty interdyscyplinarnych badań pewnej legendy
 • Piotr Boroń, Intronizacje władców słowiańskich - możliwości badań interdyscyplinarnych
 • Marek Cetwiński, Equus maculis, czyli jak czytać Kadłubka?
 • Krzysztof Wachowski, Spory wokół wrocławskich targów
 • Krzysztof Ratajczak, Milites dei - o interdyscyplinarności badań nad dziejami zakonów rycerskich na ziemiach polskich i w regionie nadbałtyckim z perspektywy historii wychowania
 • Dagmara Adamska, O wołowskim staroście Janie von Debitsch w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych
 • Jacek Szpak, Rodzina arystokratyczna w Galicji w XIX wieku. Analiza psychologiczna, historyczna i socjologiczna. Studium przypadku Jadwigi i Leona Sapiehów z Krasiczyna
 • Dariusz Nawrot, Kondotierzy - patrioci? Historyczne i historyczno−literackie studium Pamiętnika wojskowego... Jana Henryka Dąbrowskiego

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter