Kształcenie Językowe 6 (16)

Kordian Bakuła (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 196
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Oddajemy 6 (16) tom Kształcenia Językowego dedykowany prof. Marii Dudzik, założycielce serii. Do tradycji serii należy uwzględnianie prac poświęconych nie tylko językowi, lecz także literaturze i kulturze. Tak też uczyniliśmy i tym razem – również ze względu na to, iż M. Dudzik zajmowała się dydaktyką literatury.
Tom otwiera wspomnienie o M. Dudzik i bibliografia Jej prac. Dwie pierwsze prace wprowadzają w dydaktyczną problematykę tomu. Część druga zawiera artykuły poświęcone językowi i dydaktyce języka. Większość z nich oscyluje wokół kompetencji językowej i komunikacyjnej. Część trzecia gromadzi prace poświęcone dydaktyce literatury.

 • Od redaktora
 • Regina Pawłowska, Helena Synowiec, Wspomnienie o śp. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Marii Dudzik (19 V 1922–8 X 2004)
 • Bibliografia prac Marii Dudzik za lata 1957–2002. Opracował Aleksander Kuzik

Część I

 • Barbara Myrdzik, O „twórczej edukacji”. Refleksje nie tylko aksjologiczne
 • Stanisław Bortnowski, O nowej maturze – krytycznie

Część II

 • Danuta Bula, Bernadeta Niesporek-Szamburska, O umiejętnościach komunikacyjnych młodego pokolenia
 • Henryk Kurczab, Życzenia jako gatunek wypowiedzi
 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Zenon Ożóg, O stylu nekrologów (na przykładzie tekstów publikowanych po śmierci Jana Pawła II)
 • Agnieszka Libura, O pojęciu paradygmatu naukowego w językoznawstwie. Uwagi na marginesie lektury Zaproszenia do językoznawstwa Ireneusza Bobrowskiego
 • Marcin Wlazło, O rozwijaniu kompetencji językowej uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej
 • Kordian Bakuła, Jak studenci filologii polskiej rozumieją tytuły utworów literatury dawnej?

Część III

 • Iwona Morawska, Liryka patriotyczna w szkole (dawniej i dziś)
 • Romuald Marek Jabłoński, Księga Koheleta w szkole ponadgimnazjalnej
 • Bożena Olszewska, Echa programów wychowawczych w Drugiej Rzeczypospolitej w zbiorze opowiadań Wesoła gromada
 • Wojciech Pelczar, Sylwetka Adama Mickiewicza w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego
 • Aniela Książek-Szczepanikowa, „Poezja środka” – o lirykach Marii Dudzik z tomiku Sposób istnienia

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter