Kształcenie Językowe 5 (15)

Kordian Bakuła, Jan Miodek (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 262
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

Kształcenie Językowe ma profil językoznawczo-dydaktyczny. Publikowane są prace poświęcone różnym aspektom języka i dydaktyki języka: posługiwanie się językiem, mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, ortografia, gatunki językowe, literackie i nieliterackie, i występujące w nich zjawiska foniczne, leksykalne, składniowe, nowe kierunki i metody w językoznawstwie, styl, zróżnicowanie stylistyczne, stylizacje, stylistyka, retoryka, pragmatyka mowy, etyka mówienia, słowo w tekstach kultury, analizy i interpretacje utworów literackich pod kątem języka i stylu, słowniki języka polskiego.

Od redaktorów

Część I

 • Kamilla Termińska, Zniszczyć język. Wychować niemowy
 • Kordian Bakuła, Nauczanie i studiowanie jako pokonywanie przeszkód epistemologicznych. Na przykładzie pojęć język mówiony i język pisany
 • Agnieszka Kułacka, Interdyscyplinarne projekty edukacyjne

Część II

 • Jerzy Obara, Jak porozumiewają się ze sobą dolnośląscy hiphopowcy (blokersi)?
 • Marzena Sachajko, Analiza reakcji na akt komplementowania

Część III

 • Wprowadzenie, Agnieszka Libura
 • Gilles Fauconnier, Mark Turner, The Construction of the Unreal
 • Michał Szawerna, Rekonstrukcja schematycznego modelu sieciowego stanowiącego reprezentację struktury wewnętrznej kategorii z złożonej angielskich rzeczowników odsłownych zakończonych na -tion
 • Marek Kuźniak, Wybrane kognitywne i aksjologiczne aspekty opisu obrazowania w aforyzmach. Na przykładzie Myśli nieuczesanych S.J. Leca
 • Agnieszka Libura, Transformacje schematów wyobrażeniowych. Omówienie różnych ujęć badawczych na przykładzie analizy przyimka przez
 • Monika Cichmińska, Amalgamat kontratakuje – Gwiezdne wojny, „Gazeta Wyborcza” i teoria amalgamatów
 • Tomasz P. Górski, Kognitywna teoria przekładu w Polsce
 • Agnieszka Libura, Amalgamaty w naszym życiu. The Way We Think Gilles’a Fauconniera i Marka Turnera (rec.)

Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter