Poznanie. Nauka. Piękno

Janina Gajda-Krynicka (red.)
ISBN: 83-229-2783-5
Liczba stron: 287
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

Tom zawiera referaty oraz wprowadzenia wygłaszane na Studium Generale w roku akademickim 2005/2006. Jest to też tom szczególny, jego przygotowanie było dla Rady Naukowej Studium dużym wyzwaniem. Zadanie było niezwykle trudne przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy od 1993 roku, kiedy to zaczęły ukazywać się systematycznie zebrane w 10 tomach materiały z cykli badawczych realizowanych na seminariach Studium, nie zredagował go, nie czuwał nad jego przygotowaniem, nie udzielił mu swojej ostatecznej i wiążącej aprobaty Twórca Studium Generale, jego Mistrz i Założyciel – Profesor Jan Mozrzymas. XI tom serii wydawniczej Studium Generale Universitatis Wratislaviensis poświęcony został Jego Pamięci.

Profesor Jan Mozrzymas jako pierwszy sformułował wstępne podstawy aksjomatu i paradygmatu badawczego dla realizowanych w ramach Studium Generale badań, ustalił ich kierunki oraz formy organizacyjne jego działalności. Osobowość i charyzma Profesora  nieodparcie przyciągała ludzi, którzy dzięki Niemu znajdowali wspólny język, umożliwiający skuteczną komunikację chemików i filozofów, politologów i muzyków – język, który zrywał bariery dzielące wąskie specjalizacje dyscyplin naukowych. Studium Generale to Szkoła Profesora Mozrzymasa, która na zawsze będzie związana z Jego imieniem, z Jego nauką i z Jego przesłaniem.

Rada Naukowa XI tomu starała się owo przesłanie uwzględnić. Dlatego też referaty wygłaszane w roku akademickim 2005/2006 podzielone zostały na trzy grupy: poznanie, naukę i piękno, postrzegając w takiej sekwencji tekstów głębszy porządek. W pracach badawczych, niezależnie od tego, co jest przedmiotem badań i w jakiej dziedzinie, musi istnieć określona metoda, a wyniki owych badań obiektywizują się w naukach. Jeśli zaś wykroczymy poza pragmatyczny aspekt wszelkich nauk, niezależnie od tego, czy są to nauki humanistyczne czy najogólniej nazywane przyrodnicze, odkryją nam piękno, jawne bądź też skryte, lecz zawsze obecne w doskonałej strukturze kosmosu.

I. In memoriam:

 • 1. Prof. Ewa Dobierzewska - Mozrzymas, Wspomnienie

 • Prof. Prof. Jerzy i Marek Mozrzymas, Wspomnienie o naszym Ojcu

 • JM Rektor Uniwersytetu w Bochum, Prof. Waldemar Kożuszek, In memoriam Profesor Jan Mozrzymas

 • Prof. Antoni Ogorzałek, Janowi Mozrzymasowi, profesorowi, twórcy Studium Generale

 • Prof. Tadeusz Krupiński, Droga Ewuniu, Państwo Jurkowie i Markowie, Szanowni Państwo

 • Prof. Zdzisław Latajka, Wspomnienie o prof. dr. hab. Janie Mozrzymasie

 • Wstęp Janina Gajda Krynicka

II. Poznanie:

 • Prof. Tadeusz Zipser: Figura niemożliwa - ułuda czy świat? Część druga - uzupełnienie - wprowadzenie do dyskusji: Prof. Galar i Piotr Wojciechowski

 • Zdzisława Bem, Obrazowanie w tomografii komputerowej

 • Prof. Tadeusz Krupiński, dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. Zbigniew Rajchel: Błogosławiony Czesław - Patron Wrocławia - antropologiczna rekonstrukcja głowy - wprowadzenie do dyskusji: Renata Bonter-Jędrzejewska

 • Prof. Marek Mozrzymas: Stare i nowe metody utajniania informacji - wprowadzenie do dyskusji: prof. Zdzisław Latajka

III. Nauka:

 • Prof. Małgorzata Kossut: Co to jest neuroplastyczność? - Wprowadzenie do dyskusji: Prof. A. Sąsiadek

 • Prof. J. Mozrzymas: Od neuronu do mózgu i od impulsu do myśli - Wprowadzenie do dyskusji: prof. Marek Jutel

 • Prof. M. Jutel: Między uczuleniem a tolerancją - wprowadzenie do dyskusji: Prof. Maria M. Sąsiadek

 • Prof. Zdzisław Latajka, Piękno i funkcjonalność molekuł chemicznych

IV. Piękno:

 • Prof. Grażyna Pstrokońska-Navratil: Czas: koniec i początek - wprowadzenie do dyskusji: Prof. Tadeusz Zipser

 • Prof. Krystian Kiełb: Czas i muzyka - wprowadzenie do dyskusji: Prof. Grażyna Pstrokońska-Navratil

 • Prof. Lucjan Sobczyk: Piękno życia - wprowadzenie do dyskusji: Prof. Adam Jezierski

 • Kronika Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale na Uniwersytecie Wrocławskim 1991-2006

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter