Studia Linguistica XL

Edyta Błachut, Marta Rogozińska, Artur Tworek (red.)
ISSN: 0137-1169
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2021
Cena: 30,00 PLN   

Zeszyt „Studia Linguistica” (XL/2021, 168 str.) zawiera dziewięć artykułów naukowych recenzowanych, które dotyczą różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi oraz dwa artykuły recenzyjne. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Szczecin, Łomża). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom m.in. z obszaru fonologii, gramatyki semantyki, leksyki i leksykografii oraz pragmalingwistyki danego języka. Inne prezentują wyniki badań porównawczych lub dotyczą analizy tekstu. Językami publikacji są angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński oraz polski. Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Zeszyt zamykają dwa artykuły recenzyjne polskich publikacji naukowych wydanych w 2020 roku.  

Inhaltsverzeichnis

 • OLGA BARABASZ-REWAK, Нариси мовного образу ПРАВЕДНОГО в українських текстах Псалтиря (переклад Івана Огієнка)
 • ELŻBIETA FLUDRA, Эвфемизмы семантического поля секс в русском и польском языках с точки зрения их прямых значений
 • BEATA GRZESZCZAKOWSKA-PAWLIKOWSKA, Überlegungen zur Aussprachebe- wusstheit im Kontext der Fremdsprachenvermittlung
 • MICHAŁ HRABIA, Verbes français préfixés en sur- et leurs équivalents lexicographiques polonais 
 • ANNA PILARSKI, Die Präposition auf als Verkettungskomponente
 • JULIA RYSICZ-SZAFRANIEC, Авторська кінорецензія: жанрово-структурні та мовні особливості (на прикладі текстів Олександра Ковальчука)
 • IZABELA SEKŚCIŃSKA, The role of inner speech in the speech production process
 • ANNETTE SIEMES, Gesundheit/zdrowie und Krankheit/choroba als kommunikativ semantisierte sprachliche Größen und Elemente des Systems der Kollektivsymbolik in Deutschland und Polen
 • RITA WŁODARCZYK, KACPER KOCUR, Różnorodność języka hiszpańskiego. Badania porównawcze na materiale języka hiszpańskiego i jego odmian używanych w krajach Ameryki Łacińskiej

Rezensionen

 • Monika Bielińska (red.), 2020: Leksykografia. Słownik specjalistyczny, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 478 s., ISBN 978-83-242-3670-1 (Aleksandra Molenda)
 • Paweł Mecner (2020): Układ scalony. Gramatyka faz i etykiet, Kraków: Universitas, 148 s., ISBN 978-83-242-3576-6 (Marcin Orszulak)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter