El arte de la desorientación. Humor, ambigüedad y juego en la narrativa de Roberto Bolaño

Aleksander Trojanowski
ISBN: 978-83-229-3766-2
Rok wydania: 2021
Darmowy e-book!

Roberto Bolaño (1953-2003) to chilijski prozaik, Latynoamerykanin, Katalończyk z wyboru, nielegalny imigrant, poeta postawangardy, jeden z najważniejszych głosów najnowszej prozy języka hiszpańskiego. Wzbudzał — i wzbudza nadal —zainteresowanie czytelników, krytyków i badaczy na całym świecie. Fascynuje jako postać, której życie uwikłane było w dramatyczne wydarzenia historyczne drugiej połowy XX wieku. Jednak przede wszystkim budzi podziw jako autor dzieła literackiego podejmującego grę o najwyższe stawki i rzucającego wyzwanie czytelnikom, historii i współczesności.

 

Jakie są zasady gry, którą Bolaño prowadzi z odbiorcami swojej prozy? Dlaczego dezorientuje — zwodzi, wybija z przyzwyczajeń, rozbija schematy poznawcze? Monografia Aleksandra Trojanowskiego — Sztuka dezorientacji. Humor, niejednoznaczność i gra w prozie Roberto Bolaño pokazuje, że ten techniczny wymiar konstruowania narracji ma znaczenie głęboko etyczne. Bolaño konfrontuje swoich czytelników z problemami moralnymi, politycznymi, ideowymi w taki sposób, że stają się oni bezpośrednio i nieodwołalnie zaangażowani w rozstrzyganie tych dylematów.

Índice

 

Capítulo 1

Introducción

 

Capítulo 2

Desorientación: la conceptualización del juego en la narrativa de Roberto Bolaño

2.1    La idea de la desorientación

2.2    Objeto de estudio

2.3    Estado de la cuestión

2.3.1    Enfoques en el texto

2.3.1.1    Claves para la lectura de Bolaño

2.3.1.2    Temas en Bolaño

2.3.1.3    Problemas de Bolaño

2.3.1.4    Herramientas teóricas

2.3.1.5    Bolaño en contextos

2.3.1.6    Acercamientos a la forma

2.3.1.7    Otros planteamientos: personajes, intertextualidad, intermedialidad, interpretación

2.3.1.8    Estética de Bolaño

2.3.2    Enfoques en la realidad

2.3.3    Enfoques en el autor

2.3.4    Enfoques en el lector

2.3.5    Estado de la cuestión: resumen

2.4    El papel del juego en la técnica narrativa de Bolaño

2.4.1    El protagonismo de la forma

2.4.2    «La poética de lo inconcluso»

2.4.3    Autoreferencialidad

2.4.4    Fractalidad

2.4.5    Literatura híbrida

2.4.6    Resumen

2.5    Conceptualización del problema y trasfondo metodológico

2.5.1    Orientación pragmática

2.5.2    La indeterminación en el proceso de lectura

2.5.3    El lector como postulado del texto

2.5.4    Humor y ambigüedad como mecanismos narrativos

2.5.5    Resumen de la conceptualización

 

Capítulo 3

El mecanismo del humor en la construcción de Los detectives salvajes

3.1    La novela

3.1.1    Resumen de la novela: tres tramas principales

3.1.2    Géneros en la novela

3.1.2.1    Novela de formación

3.1.2.1.1    La idea de la formación en la trama y la construcción del protagonista

3.1.2.1.2    Uso del contexto histórico

3.1.2.1.3    La fractalidad del género

3.1.2.2    Novela picaresca

3.1.2.2.1    La picaresca en Los detectives salvajes

3.1.2.3    Novela detectivesca

3.1.2.3.1    La novela detectivesca en Los detectives salvajes

3.2    Técnicas de la desorientación

3.2.1    (Des)montaje de la trama lineal

3.2.1.1    División en fragmentos

3.2.1.2    División en secuencias

3.2.1.3    División en partes

3.2.1.4    Desorientación: la estrategia del (des)montaje narrativo

3.2.2    Hibridación de géneros

3.2.2.1    La sexualidad del personaje masculino

3.2.2.2    El itinerario hacia la derrota

3.2.2.3    La desaparición como una deformación del desarrollo

3.2.2.4    Violentización y poetización del relato

3.2.2.5    Historia, política y poesía

3.2.2.6    Poesía, violencia y la no-violencia

3.2.2.7    Poeta/detective

3.2.3    La persistencia de la indeterminación

3.2.3.1    El exceso narrativo y la resistencia a la lectura

3.2.3.2    Juegos serios

3.2.4    Desorientación: indeterminación no concretizable

3.3    Conclusión

 

Capítulo 4

El mecanismo de la ambigüedad en la construcción de Nocturno de Chile

4.1    La novela

4.1.1    Resumen de la novela

4.1.2    Uso de género: «el efecto acercador»

4.1.3    Novela testimonio

4.1.4    Nocturno de Chile como novela testimonio

4.1.4.1    Narrador-testigo

4.1.4.2    La referencialidad

4.1.4.3    ¿Una huella de lo real?

4.2    Técnicas de la desorientación

4.2.1    Multidimensionalidad textual

4.2.1.1    Testimonio/policial

4.2.1.2    Reversibilidad textual

4.2.1.3    Desdoblamientos de los personajes

4.2.1.4    Desorientación: multidimensionalidad textual

4.2.2    Paralelismo intertextual

4.2.2.1    La función narrativa e intertextual del estribillo «Sordel, Sordello, ¿qué Sordello?»

4.2.2.2    La función del tema de la cetrería

4.2.2.3    Desorientación: paralelismo textual

4.2.3    La ambigüedad del relato: la función narrativa de la sordera

4.2.3.1    Desorientación: estructura metafórica de la sordera

4.3    Conclusión

 

Capítulo 5

Los lectores desorientados: ¿hacia una renovación de la literatura didáctica?

5.1    Conclusiones resumidas

5.2    La desorientación como un reto

 

Obras citadas

Índice de abreviaturas

Índice de ilustraciones

Índice de tablas

Resumen

Streszczenie

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter