Współczesne wyzwania wobec badań dokumentów

Rafał Cieśla
ISBN: 978-83-229-3762-4
Rok wydania: 2021
Cena: 30,00 PLN   

Publikacja jest poświęcona multidyscyplinarnym badaniom dokumentów. Autorami artykułów są uznani teoretycy, przede wszystkim zaś praktycy zajmujący się tą tematyką także eksperymentalnie. Znalazły się tu prace kryminalistyczne, prawnodowodowe oraz z pogranicza innych dyscyplin naukowych. Część dotyczy kryminalistycznej analizy pisma ręcznego i podpisów, analizy językowej, pism patologicznych wskazujących na wpływ stanów psychofizjologicznych człowieka na jego pismo oraz badań testamentów holograficznych. Ponadto zawarto tu opracowania na temat badań pisma F. Chopina i sygnatur C. Wostry’ego. Są artykuły o znaczeniu implementacji innowacyjnych identyfikatorów biometrycznych w dokumentach oraz o identyfikacji biometrycznych podpisów elektronicznych, współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań dokumentów na przykładzie Interpolu, a także wykorzystaniu programów komputerowych wspierających pracę eksperta dokumentów i tworzeniu komputerowych baz danych widmowych środków kryjących. Mowa jest też o odpowiedzialności biegłego za wydaną opinię, jego współpracy z decydentem procesowym i odmowie ustanowienia biegłym czy też błędach popełnianych przez biegłych.

Spis treści:

 • Rafał Cieśla, Badania dokumentów — współczesne wyzwania
 • Jagoda Dzida, Klasyfikowanie prób pisma ręcznego według ich typu na podstawie cech motorycznych i mierzalnych
 • Antoni Feluś, Forma logiczno-leksykalna wstępem do metody identyfikacyjnej struktury graficznej pisma ręcznego
 • Piotr Girdwoyń,  Mieczysław Goc, Tadeusz Tomaszewski, Co już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy o piśmie wielkiego kompozytora (na kanwie badań rękopisów z Kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina)
 • Mieczysław Goc, Piotr Jastrzębski, Komparator — aplikacja do badań porównawczych pisma i nie tylko
 • Katarzyna Grott, Maciej Szostak, Formalnoproceduralny nadzór nad bezpieczeństwem obiegu dokumentów  w systemie zarządzania sądów administracyjnych
 • Ewa Gruza, Odpowiedzialność biegłego za wydaną opinię a granice sędziowskich ustaleń 
 • Ewa Grzeszyk-Kiliańska, Leworęczność jako proces lateralizacji człowieka na przełomie ontogenezy
 • Małgorzata Hrehorowicz, Przyczyny odmowy ustanowienia biegłym sądowym i zwolnienia biegłego z funkcji
 • Dariusz Jagiełło, Nieumyślnie fałszywa opinia biegłego. Zagadnienie staranności
 • Marek Leśniak, Z problematyki relacji eksperta pismoznawcy ze stronami postępowania karnego
 • Remigiusz Lewandowski, Innowacyjne zastosowania biometrii
 • Mirosław Owoc, Weryfikacja kontekstowa dokumentu jako rodzaj identyfikacji grupowej
 • Anna Przewor, Łukasz Kościelnik, Możliwość opiniowania w zakresie biometrycznych podpisów elektronicznych
 • Paulina Szczerbak, Roman Ptak, Rafał Cieśla, Grzegorz Rusek, Heterogeniczna baza danych widmowych kryjących materiałów pisarskich
 • Tadeusz Widła , Olivia Rybak-Karkosz, Stabilność i labilność w sygnowaniu Carla Wostry’ego
 • Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Motoryka zapisów patologicznych na przykładzie impulsu pisma 
 • Liliana Solarz, Niedozwolona pomoc osób trzecich przy sporządzaniu testamentu holograficznego 
 • Adrian Szumski, Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kryminalistycznych badań dokumentów na przykładzie Interpolu
 • Adam Taracha, Utrwalanie przebiegu czynności w procesie karnym za pomocą urządzeń służących do rejestracji  obrazu lub dźwięku
 • Magdalena Tomaszewska-Michalak, Wykorzystanie w dokumencie technologii biometrycznej w postaci rozpoznawania twarzy
 • Iwona Zieniewicz, Impuls pisma we współczesnych zapisach ręcznych
 • Dorota Zienkiewicz, Reakcje na opinie biegłych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter