Przegląd Prawa i Administracji 124

Mariusz Jabłoński i Artur Tomanek
Format: B5, oprawa broszurowa
Cena: 50,00 PLN   

Spis treści


ZAGADNIENIA PRAWA PRACY

 • Tomasz Bakalarz, Pozorność umowy o pracę w przypadku zatrudnienia zewnętrznego
 • Krzysztof W. Baran, Izabela Florczak, Kognicja sądów w sprawach zatrudnienia osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Anna Boguska, Łukasz Pisarczyk, Funkcja ochronna prawa pracy a zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego
 • Tomasz Duraj, Instytucja sprostowania świadectwa pracy po wejściu w życie nowelizacji z dnia 16 maja 2019 roku
 • Andrzej Jabłoński, Wszczęcie procesu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji procedury cywilnej — zagadnienia wybrane 
 • Eliza Mazurczak-Jasińska, Sąd właściwy w sprawach o roszczenia ze stosunków służbowych sędziów i prokuratorów — wybrane zagadnienia (przyczynek do dyskusji)
 • Małgorzata Mędrala, Zasada szybkości postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c.
 • Walerian Sanetra, Prawo procesowe a materialne prawo pracy. Zagadnienia wybrane

ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO, PRAWA WYKROCZEŃ I PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO

 • Patrycja Bróżek, Problem pro rata parte na gruncie prawa karnego
 • Joanna Brzezińska, Z rozważań o niektórych właściwościach typów zmodyfikowanych przestępstw
 • Krzysztof Kmąk, Kilka uwag dotyczących obostrzenia kary na podstawie art. 57a § 1 k.k.
 • Katarzyna Liżyńska, Probacja w wykroczeniach — o potrzebie warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu
 • Michalina Marcia, Dopuszczalność przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy na podstawie art. 378a k.p.k. w kontekście konstytucyjnego prawa do obrony
 • Kamila Mrozek, Zmiana sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w trybie art. 182a k.k.w.
 • Anna Płońska, Problematyka racjonalizacji kar za wykroczenia
 • Janusz Sawicki, Ochrona małoletnich przed demoralizacją w kodeksie wykroczeń
 • Beata Stępień-Załucka, Quo vadis tymczasowy areszcie? Czyli o tym, ile razy jednym przepisem można naruszyć Konstytucję
 • Szymon Tarapata, O problemach ze stosowaniem przepisów dotyczących zakazu reformationis in peius przez sąd odwoławczy — studium przypadku

GLOSY

 • Magdalena Gurdek, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegoo w Białymstoku z dnia 13 września 2019 roku, sygn. akt II SA/Bk 588/19

RECENZJE

 • Integralność prawa administracyjnego. Perspektywa polska, red. Jan Zimmermann, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, 374 ss. (Karolina Kulińska-Jachowska)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter