Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 43, nr 1

Tomasz Scheffler, Joanna Sondel-Cedarmas (red.)
ISSN: 2300-7249
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 45,00 PLN   

Spis treści:

 • Słowo wstępne, Tomasz Scheffler

Artykuły problemowe

 • Dariusz Góra, Zły i dobry nacjonalizm w interpretacji foucaultowskiej
 • Marcin Rebes, Nacjonalizm a uniwersalne wartości. Spór o tożsamość z perspektywy filozofii dialogu
 • Adam Wielomski, National sovereignty in the political doctrine of Front National/Rassemblement National
 • Arkadiusz Barut, Konserwatyzm narodowy Maurice’a   Barrèsa jako sprzeciw wobec nowoczesnej ideologizacji życia zbiorowego
 • Sylwia Chmura, Historyczna ewolucja independentyzmu katalońskiego. Formowanie się katalonizmu poprzez działalność regionalnych ruchów społecznych
 • Albert Guziak, The (ambivalent) far-right populist stance on the European Union with the example of the Austrian party FPÖ
 • Łukasz Danel, Euroscepticism or nationalism — which better explains the decision of the British to leave the European Union?

***

 • Zbigniew Rau, Filozofi a polityczna a racja stanu. Część 2. Od dominacji normatywnego uniwersalizmu do eliminacji partykularnego empiryzmu. Normatywność i polityczność zanikającego państwa
 • Justyna Przedańska, The faces of freedom in the concepts of a liberal and non-liberal state
 •  Maciej Pichlak, Sytuacja autorytarna i rządy prawa. Socjologiczno-prawne wyjaśnienia kryzysu konstytucyjnego

***

 • Jacek Giezek, Funkcje prawa karnego w autorytarnym systemie sprawowania władzy
 • Konrad Lipiński, O niektórych powiązaniach między ekspansywnością prawa karnego a państwową ingerencją w gospodarkę (perspektywa indywidualistyczna)
 • Rajnhardt Kokot, Polityczne konteksty genezy przestępstwa o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym
 • Józef Koredczuk, Koncepcje eugeniczne w polskiej nauce kryminologii w okresie międzywojennym (aspekty prawno-kryminalne)
 • Joanna Brzezińska, Terroryzm z perspektywy nauczania trzech papieży — Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka
 • Katarzyna Łucarz, Anna Muszyńska, Ewolucja polskiego systemu wykroczeń — przez autorytaryzm do demokracji. Część 2

***

 • Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Postautorytarna trauma jako czynnik sprawczy przemian mechanizmu przedawnienia roszczeń w Polsce. Część 2
 • Rafał Mikowski, Zasada wzbudzania zaufania do państwa a autorytatywne rozwiązania w zakresie dostępu do broni palnej
 • Agnieszka Malicka, Prawa podstawowe w systemie konstytucyjnym Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 • Jakub Kociubiński, Wykorzystywanie danych personalnych zgromadzonych przypadkowo podczas operacji bezzałogowych statków powietrznych w świetle standardów prawa do prywatności gwarantowanego w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka — zarys problemu
 • Anna Ćwiąkała-Małys, Małgorzata Durbajło-Mrowiec, Autorytarne sterowanie szkołą wyższą jako determinanta zarządzania i finansowania szkolnictwa wyższego w PRL 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter