Góry - Literatura - Kultura 14

Ewa Grzęda (red.)
ISSN: 2084-4107
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 65,00 PLN   

Tematyka 14 tomu rocznika „Góry-Literatura-Kultura” koncentruje się wokół nieco prowokacyjnie sformułowanego pytania: „czyje są góry?”. Autorzy, reprezentujący różne polskie i zagraniczne ośrodki badawcze, w ogłoszonych w niniejszym tomie artykułach, szkicach i notach podjęli próbę prześledzenia skomplikowanych procesów oswajania, następnie udomawiania, aż w końcu zawłaszczania gór przez  różne grupy ludzi, których aktywność zawodowa, artystyczna, sportowa, społeczna, ekonomiczna, polityczna była i jest związana z obszarani górskimi.  Praca nad niniejszym tomem przypadła na trudny okres szerzenia się światowej pandemii, związanej z gwałtownym rozprzestrzenianiem się nieznanego dotąd wirusa oznaczonego jako SARS-CoV-2 (Covid-19). Podczas pierwszej fazy walki z pandemią, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowego wirusa drastycznie ograniczony został dostęp dla większości grup społecznych, nie tylko zresztą w Europie, do korzystania z rozmaitych enklaw przyrodniczych, także górskich, popularnych szlaków turystycznych i wszelkiej ulokowanej w ich pobliżu infrastruktury turystycznej. W tym okresie uczestnicy współczesnego górskiego ruchu turystycznego w dwójnasób zaczęli manifestować swoje potrzeby związane z prawem do korzystania z dóbr natury, wyrażając je na różne sposoby, zwłaszcza za pośrednictwem rozmaitych forów internetowych. Wielu z nich z wyjątkową ekspresją wyrażało silną tęsknotę za „swoimi górami”, skałkami, pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi, etc. W tym kontekście pytanie „czyje są góry” nabrało jeszcze innego, zupełnie nowego znaczenia.

 

Oddając zatem niniejszy - 14 tom rocznika „Góry-Literatura-Kultura” do rąk czytelnika łaskawego, pozwalamy sobie jako znamienny znak czasu w dziale Noty i notatki zamieścić także swoistą „kronikę czasu zarazy”, odzwierciedlającą aktywność członków Pracowni Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską w okresie tzw. pierwszego Lockdownu, zmuszającego nie tylko miłośników gór i turystyki górskiej do pozostania w domu.

Spis treści

 • Ewa Grzęda, Wstęp
 • Ewa Grzęda, Introduction

Dział I. Rozprawy i szkice

 • Jacek Kolbuszewski, Uwagi o początkach „literatury górskiej“
 • Andreas Bürgi, Flugbilder. Franz Ludwig Pfyffers „Relief der Urschweiz“ und andere Geländemodelle als Medien der wissenschaftlichen Aneignung der Alpen im späten 18. Jahrhundert / Z lotu ptaka. „Relief Praszwajcarii” Franza Ludwiga Pfyffera oraz inne modele terenu jako media naukowego zawłaszczania Alp w późnym XVIII wieku
 • Jon Mathieu, Gehören die Alpen dem Fremdenverkehr? 150 Jahre Tourismuskritik / Czy Alpy są dla turystyki? 150 lat krytyki ruchu turystycznego
 • Roland Tusch, „Hier ward der Sieg errungen über einen mächtigen, compacten Alpenzug“. Der Semmering in Reiseführern zwischen 1852 und 1873 / „Tu dokonało się zwycięstwo nad potężnym, zwartym łańcuchem Alp”. Semmering w przewodnikach między 1852 a 1873 rokiem
 • Maria Buck, Von den bedrohlichen zu den bedrohten Alpen – Aneignungsprozesse und Identifikationsfiguren alpiner Umweltschützer*innen in Tirol / Od groźnych po zagrożone Alpy — procesy zawłaszczania i tożsamość alpejskich obrońców środowiska w Tyrolu
 • Ewa Kolbuszewska, Milan Lesiak, Czyje góry: Boga czy Śmierci? O dwóch romantycznych  modelach interpretacji krajobrazu
 • Jolanta Ługowska, Nie-ludzcy mieszkańcy Tatr. Dwa modele opowieści niezwykłych
 • Anna Pigoń, Tatry gaździn czy juhasów? Płeć górali podhalańskich a zawłaszczanie przestrzeni
 • Katarzyna Król, Karpackim szlakiem Anieli Walewskiej
 • Katarzyna Tałuć, Prasa polska okresu dwudziestolecia międzywojennego o turystyce masowej
 • Maria Kościelniak „Władcy Gorców” — aktorzy regionalni współtworzący genius loci kulturowej przestrzeni gorczańskiej
 • Patrice M. Dabrowski, Dla kogo Bieszczady? Janusza Rygielskiego wkład w dyskusję (lata siedemdziesiąte–wczesne lata osiemdziesiąte XX wieku)
 • Michał Friedrich, „Wspólnota kosmologiczna”. Natura i sacrum w liryce Jerzego Harasymowicza
 • Paulina Łyko, Góra Ślęża jako metafora Ziem Zachodnich w 1945 roku
 • Anna Okopińska, Himalaje Sikkimu własnością ludu Lepcza

Dział II. Noty i notatki

 • Anna Brzezińska Winkiel, Ewa Grzęda, Jacek Kolbuszewski, Maria Kościelniak, Dorota Nowicka, Anna Pigoń, #ZostańWDomu — kronika czasów pandemii
 • Jacek Kolbuszewski, Karola Hawliczka Borovskiego wyprawa do Tatr
 • Aleksandra Gintowt, Alpy nie tylko dla alpinistów, czyli Juliusza Słowackiego wyprawa alpejska jako rozrywka towarzyska
 • Zbigniew Piotrowicz, Nit

Dział III. Recenzje

 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Przestrzenie i krajobrazy Jacka Kolbuszewskiego
 • Ewa Grzęda, Beskid Łemków i Moniki Sznajderman
 • Jacek Kolbuszewski, Inne Bieszczady
 • Aleksandra Gintowt, Chyba już czas wyruszać z domu, czyli opis wędrówki Łukiem Karpat
 • Ilias Wrazas , W cieniu Akropolu
 

Indeks nazw osobowych

 

Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter