Oblicza Komunikacji 12. Fascinatio studiorum linguarum

Luiza Rzymowska, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Agnieszka Małocha-Krupa, Marcin Poprawa (red.)
ISSN: 2083-5345
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 48,00 PLN   

Polecamy uwadze czytelników dwunasty tom czasopisma „Oblicza Komunikacji”, a w nim − trzydzieści artykułów napisanych przez badaczy reprezentujących różne ośrodki akademickie i zarazem różne szkoły metodologiczne. Pod tytułem Fascinatio studiorum linguarum zebraliśmy rozprawy będące owocem interdyscyplinarnych studiów nad językiem, komunikacją i tekstem, prowadzonych zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i w synchronicznym. Ich twórcy zajmują się między innymi analizami dyskursu, badają język polityki, śledzą zagadnienia leksykologii i leksykografii, zaprzątają ich także najnowsze problemy glottodydaktyki i edukacji lingwistycznej. W centrum zainteresowań autorów znalazły się również teksty literackie, analizowane z zastosowaniem tradycyjnych i zintegrowanych metodologii filologicznych. Ten wyjątkowy numer z pewnością dostarczy czytelnikom nowych informacji nie tylko o języku różnorodnych tekstów, lecz także o fascynujących związkach między językiem a kulturą.

 

Redakcja

Spis treści

 • Słowo wstępne (Luiza Rzymowska, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Agnieszka Małocha-Krupa, Marcin Poprawa)  

Rozprawy — analizy — studia przypadków

 • Jan Miodek, Wokół Raciborza    
 • Beata Kaczmarczyk, Mistrz, bakałarz, belfer. Jak w dziejach języka polskiego nazywano tego, kto uczy innych?     
 • Dorota Heck, Od językoznawstwa matematycznego do filologii. Garść wspomnieniowych impresji 
 • Anna Majewska-Tworek, Monika Zaśko-Zielińska, Funkcjonalny opis transkrypcji jako wstępnego etapu analizy danych mówionych
 • Helena Sojka-Masztalerz, Kult Adama Mickiewicza w „sowieckim raju” (Lwów 1939–1941) 
 • Marcin Poprawa, Ulotki propagandowe z okresu drugiej wojny światowej jako specyficzna forma komunikacji politycznej i łączności władz z obywatelami. Analiza wybranych zjawisk tekstowych, pragmatycznych i stylistycznych  
 • Barbara Batko-Tokarz, O potrzebie badań języka sprzeciwu w PRL — krakowska prasa drugiego obiegu wydawniczego  
 • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Potencjał słowotwórczy nazwisk polityków na przykładzie kategorii nazw abstrakcyjnych cech 
 • Marta Śleziak, Intertekstualność w polskich hasłach i sloganach politycznych  
 • Piotr Zemszał, Zarys stereotypu katolika i katolicyzmu w dyskursie radykalnego ruchu prawosławnego we współczesnej Rosji na tle historycznym 
 • Igor Borkowski, Uwikłania komunikacyjne drobnych tekstów propagandowych. Przypadek listu dzieci do „Płomyka”   
 • Wojciech Kajtoch, Dwie strony medalu. Uwagi o poprawności politycznej i mowie/języku nienawiści (esej) 
 • Magdalena Steciąg, Mikroekspresje rodzą agresję — analiza przypadku z zastosowaniem hipotezy rozszerzonej ekologii 
 • Patrycja Krysiak, Agnieszka Małocha-Krupa, Feminatywum, feminatyw, nazwa żeńska, żeńska końcówka — uściślenia terminologiczne  
 • Małgorzata Marcjanik, Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy? Współczesny stan dobrych manier 
 • Maria Wojtak, Komunikacja zuniformizowana — na przykładzie konkretnej ścieżki dydaktycznej 
 • Eliza Grzelak, Komunikacja i komunikologia w przekazie dydaktycznym 
 • Anna Michońska-Stadnik, Psychologia pozytywna i jej rola w dydaktyce języków obcych   
 • Anna Burzyńska-Kamieniecka, Problem autentyczności tekstów w testowaniu sprawności czytania ze zrozumieniem na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego    
 • Małgorzata Pasieka, Przejawy świadomości interkulturowej w wypowiedziach ukraińskich i białoruskich studentów  
 • Ewelina Moroń, (Świadoma) zgoda pacjenta. Jak realnie zwiększyć alfabetyzm zdrowotny w polskiej służbie zdrowia 
 • Jan Kamieniecki, Problematyka medyczna w pismach staropolskich polemistów religijnych   
 • Michał Sarnowski, Kilka uwag o słownikach wyrazów obcych (na marginesie rozważań o statusie rusycyzmów we współczesnej polszczyźnie)    
 • Bożena Hojka, Dla dzieci — czyli jakie? Słowniki języka polskiego dla najmłodszych jako przykład dostosowania opisu leksykograficznego i modelu edytorskiego do dziecięcego użytkownika   
 • Irena Seiffert, Wokół poetyckiego wizerunku kota w wybranych wierszach Franciszka J. Klimka
 • Grażyna Filip, Różnice diachroniczne i uniwersalia kulturowe jako składniki omówienia filmów. Wybrane recenzje w perspektywie pragmalingwistycznej 
 • Jacek Kolbuszewski, Tadeusz Staich i regionalizm podhalański   
 • Jan A. Choroszy, Paternoster, czyli Inwektywa z paradygmatu    
 • Dorota Michułka, Literatura — historia — edukacja. Spotkania z przeszłością we współczesnych polskich narracjach dla dzieci i młodzieży  
 • Kamilla Biskupska, Breslau. Nazwa miasta jako dziedzictwo kulturowe — zarys problematyki w perspektywie analizy dyskursu historycznego  
 • Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter