Prace Kulturoznawcze XXV, nr 1. J. G. Herder o kulturze, Herderowska myśl o kulturze

Krzysztof Łukasiewicz (red.)
ISSN: 0860-6668
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 35,00 PLN   

Ralf Konersmann nazwał kiedyś Johanna Gottfrieda Herdera „najmniej znanym niemieckim klasykiem” i od razu zasugerował, że rozmach, dynamika i charakter jego myśli nie pozwalały na zamknięcie go w jakimkolwiek wąsko rozumianym klasycyzmie. O historycznych zasługach Herdera i jego oddziaływaniu wspomina się wszędzie tam, gdzie podejmuje się problem terminu, pojęcia i koncepcji kultury. Z rzadka jednak stawało się to przedmiotem osobnych rozważań. W sporej zatem mierze trzeci już poświęcony „klasykom” myśli o kulturze numer „Prac Kulturoznawczych” przyczynia się do nadrobienia owego braku. Dlatego wśród zamieszczonych w nim rozpraw znalazły się takie, które traktują porównawczo o terminologii i kształtowaniu się Herderowskiego pojmowania kultury na przecięciu się pola historiozofii, antropologii i filozofii natury; takie, które analizują jego ujęcie relacji kultury i szczęścia, tolerancji i polityki, muzyki i języka; oraz takie, które skupiają się na recepcji dzieł kulturoznawczych filozofa z Morąga.

Spis treści

 

 • „Najmniej znany niemiecki klasyk”? (Krzysztof Łukasiewicz)     

I. Herder o kulturze

 • Ewa Kosowska, Myśli o Myślach… 
 • Krzysztof Moraczewski, Muzyka instrumentalna i język. Stanowisko Herdera w osiemnastowiecznej debacie muzyczno-estetycznej   
 • Ewa Kosowska, Apologia tolerancji. Uwagi Herdera o europocentryzmie   
 • Małgorzata Rygielska, Wokół Auch eine Philosophie der Gesichte zur Bildung der Menschheit Johanna Gottfrieda Herdera  
 • Konrad Kopel, Rekonstrukcja znaczenia i roli pojęć siły i formy w Myślach o filozofii dziejów Johanna Gottfrieda Herdera    

II. Herder w myśli o kulturze

 • Vida Savoniakaitė, A Romantic Nation: Eduards Volters’ Concepts of Ethnographical-Statistical Studies of Lithuania       
 • Kamila Gęsikowska, O niektórych implikacjach użycia terminów la culture, la civilisation we francuskim tłumaczeniu Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit Johanna Gottfrieda Herdera   

III. Archiwum

 • Rudolf Eucken, Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów      
 • Wilhelm Jerusalem, Wstęp do filozofii      
 • Wojciech Gottlieb, Germanistyka a wychowanie obywatelskie   
 • Aleksander Hertz, Swojskość i obcość       

IV. Kontynuacje

 • Kamil Lipiński, Od frankfurckiego rozproszenia percepcji do efektu decentralizacji w sieci       

V. Recenzje

 • Grzegorz Lewicki, Polityczna poprawność jako nowa sfera sacrum. Czy takich sfer potrzeba nam więcej?       
 • Rudolf Dettlaff, Cyfrowi Kolumbowie   

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter