Dziennikarstwo i Media 15. Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych

M. Rydlewski (red.)
ISSN: 2082-8322
Rok wydania: 2021
Cena: 25,00 PLN   
Czasopismo „Dziennikarstwo i Media” to interdyscyplinarne forum debaty naukowej i publikacji wyników badań poświęconych komunikologii w szerokim kontekście nauk społecznych i humanistycznych.
Tematem 15. numeru jest antropologia i filmoznawstwo. Jest to wyjątkowy tom. Przede wszystkim dlatego, że jako pokłosie zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr konferencji naukowej jest tematycznie dość jednorodny.

Spis treści:

 

  • Od redakcji
  • Michał Rydlewski, Wprowadzenie
  • Adriana Simoncelli, Taniec w kulturze indyjskiej: kosmiczny przejaw boskiej kreacji i droga do wyzwolenia
  • Monika Ziółkowska, Bolero, bebop i „bal nad bale”, czyli taneczne metafory w wybranych tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej
  • Izabela Andrzejak, Taniec ludowy jako narzędzie socjalistycznej propagandy na przykładzie filmu Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego
  • Konrad Kultys, Ruch ciała, ruch kamery — o dialogu filmu i teatru tańca współczesnego na przykładzie doświadczenia realizacji artystycznego dokumentu eksperymentalnego Tensity
  • Karolina Ziemka, Obraz kobiety-buntowniczki czechosłowackiej Nowej Fali na podstawie Stokrotek Věry Chytilovej
  • Ligia Ślęzak, Badania nad humorem żeńskim w akompaniamencie muzyki nie zawsze poważnej i przy procencie alkoholowym — na podstawie programu „Laskowik & Malicki”
  • Katarzyna Brzózka, Polonez z filmu Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy jako utwór choreograficzny w rozumieniu prawa autorskiego
  • Gabriela Bortacka, Obraz mężczyzn w filmach pornograficznych wyprodukowanych od 2018 roku (szkic zagadnienia na podstawie piętnastu wybranych materiałów)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter