Wrocławskie Studia Wschodnie 24 (2020)

Eugeniusz Kłosek (red.)
ISSN: 1429-4168
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 45,00 PLN   

W 24. tomie „Wrocławskich Studiów Wschodnich” znalazły się artykuły znamienitych badaczy reprezentujących studia dotyczące historii oraz etnologii i antropologii kulturowej, odnoszących się do szeroko pojętych „obszarów wschodnich”. Czytelnik znajdzie tu między innymi bogato udokumentowane teksty na temat przesiedleńców polskich na Syberii, udziału polskich żołnierzy w rosyjskiej wojnie domowej, ewakuacji ludności polskiej i żydowskiej z Ukrainy, doświadczenia głodu wśród mieszkańców Galicji Wschodniej, bolszewickiego mitu października 1917 roku oraz kultury Wileńszczyzny.

Spis treści


Artykuły

 • Sergiusz Leończyk, Rosyjskie ustawodawstwo wobec przesiedlenia polskich włościan na tereny Syberii na przełomie XIX i XX wieku 
 • Stanisław Ciesielski, Bolszewicki mit października 1917 roku 
 • Dariusz Radziwiłłowicz, Murmańczykami ich zwali, czyli udział polskich żołnierzy w rosyjskiej wojnie domowej na dalekiej północy (1918–1919)    
 • Grzegorz Hryciuk, „Komisja emigracyjna” — aparat Głównego Pełnomocnika do spraw ewakuacji ludności polskiej i żydowskiej z Ukraińskiej SRR w latach 1944–1946. Próba charakterystyki 
 • Marcelina Jakimowicz, Piotr Zubowski, Doświadczenie głodu z lat 1946–1947 w pamięci mieszkańców Galicji Wschodniej  
 • Grzegorz Dąbrowski, Kultura Wileńszczyzny — „spojrzenie z oddali” 
 

Miscellanea

 • Stefan Dmitruk, Zagadnienie Wielkiej Wojny w latach 1914–1915 na łamach oficjalnego czasopisma prawosławnej diecezji grodzieńskiej   
 • Tomasz Landmann, Warunki i problemy funkcjonowania Polaków w wybranych odległych regionach Związku Sowieckiego w dokumentach Ambasady RP w Moskwie-Kujbyszewie w latach 1941–1943 
 • Sylwia Szarejko, Deportacje Pomorzan na Sybir w świetle protokołów przesłuchań świadków Instytutu Pamięci Narodowej — casus mieszkańców Gdyni  
 • Helena Krasowska, Sytuacja językowa rodzin polskich w Kiszyniowie 
 • Jolanta Załęczny, Maria Mazurkówna ze Lwowa — sekretarka GTOZ, opiekunka przyrody i miłośniczka historii  
 • Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Jan Grek (1875–1941) — internista, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, ofiara mordu na Wzgórzach Wuleckich  
 • Tomasz Skrzyński, Kierownik budowy pociągów pancernych i portów rzecznych oraz uczony — Kazimierz Franciszek Vetulani 
 • Lena Kaletowa, „Jakiś inny zarazek przesączalny…”. Edward Hamerski, profesor Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (1897–1941)  
 • Ryszard W. Gryglewski, Witołd (Witold) Nowicki (1878–1941)
 • Ryszard W. Gryglewski, Henryk Hilarowicz (1890–1941)
 • Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Profesor dr hab. med. Władysław Dobrzaniecki (1897–1941) — profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prekursor chirurgii plastycznej i estetycznej w Polsce  
 • Katarzyna Kość-Ryżko, Reminiscencje z kilku podróży na Syberię — pamięć, trwanie i przemijanie   


Recenzje

 • Andriej Sokołow, Weronika Bielajewa-Saczuk, Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego. Kolekcje Kunstkamery (Grzegorz Pełczyński)   
 • Grażyna Legutko, „Wyrosłam na Rosjankę…”. Historia Marii — jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów (Jędrzej Krystek)   
 • Дневники сотрудника НКВД: документальное разоблачение сталинизма, ред. Анастася Зеленковa (Ewa Kowalska)  
 • Борыс Кузьмінов, Мыколя Сагайдаковський, Валентына Смольницька, Генріх Мосінг. Видатний епідеміолог ХХ сторіччя. Сторінки наукового життя (Piotr Olechowski)  
 • Barbara Jundo-Kaliszewska, Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie (Lilianna Światek)  


Kronika

 • Profesor Stanisław Ciesielski (1954–2020) (Grzegorz Hryciuk, Aleksander Srebrakowski)
 • Historyk z powołania. Aleksander Ilin (1956–2020) (Piotr Cichoracki) 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter