Slavica Wratislaviensia CLXXIV

Ewa Komisaruk (red.)
ISSN: 0137-1150
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 30,00 PLN   

Na 174. tom czasopisma „Slavica Wratislaviensia” składa się dwanaście artykułów naukowych oraz pięć zestawień bibliograficznych, recenzji i komunikatów. Autorzy wywodzący się z Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej (Polska, Rosja, Ukraina i Szkocja) podjęli w swoich pracach różnorodne problemy z zakresu socjolingwistyki, onomastyki, historii języka, stylistyki, poetyki, kulturoznawstwa czy historii literatury. Ich naukowe dociekania były prowadzone w szerokim obszarze badawczym: bohemistycznym, bułgarystycznym, kroatystycznym, polonistycznym, rusycystycznym, serbistycznym oraz ukrainistycznym. Tom ten bez wątpienia przyciągnie zatem uwagę zarówno językoznawców, literaturoznawców, jak i kulturoznawców.

Spis treści


ARTYKUŁY

LITERATURA I KULTURA

 • Anna Zalewska, Bojarzyna Morozowa jako córka duchowa protopopa Awwakuma   
 • Milica Jakóbiec-Semkowowa, Spisy prenumeratorów jako źródło badań nad kształtowaniem się mitów narodowych w Serbii w epoce romantyzmu  
 • Natalia Długosz, Co broda mówi o mężczyźnie? O bułgarskim językowo-kulturowym obrazie brody       
 • Yuliia Hryshko, Стилістичні можливості звукопису в мистецькому дискурсі поетів „витісненого покоління”   
 • Ewa Szperlik, Pamięć i tożsamość w powieściach Ludwiga Bauera (Karusel i Toranj kiselih jabuka)    
 • Sergei A. Shul’ts, Наследие М. М. Бахтина: контуры целостности    
 

JĘZYK I KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

 • Mateusz Wiśniewski, O koncepcji badania turcyzmów w języku czeskim    
 • Jarosław Malicki, O kilku cechach pisowni szesnastowiecznych dokumentów czeskich z księstw opolskiego i raciborskiego  
 • Magdalena Matkowska-Jerzyk, „Obouváme svět”, czyli kilka słów o języku reklamy firmy Baťa   
 • Wojciech Hofmański, Świadomość i intuicja językowa w perspektywie fenomenu interkomprehensji      
 • Tomasz Kamusella, Russian and English: Minority languages in Europe? 
 • Danuta Pytel-Pandey, Agresja językowa wyrażona dyrektywnymi aktami mowy (żądania)    
 

RECENZJE

 • Альгерд Бахарэвіч, Сабакі Эўропы, Логвінаў, Вільня-Мінск 2017 (Tomasz Kamusella)      
 • Tetyana Kosmeda, Anatolij Zahnitko, Zhanna Krasnobaieva-Chorna, Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019 (Olena Karpenko)     
 

Z ŻYCIA AKADEMICKIEGO

 • Pięćdziesięciolecie Międzynarodowego Centrum Slawistycznego (MSC) w Belgradzie. Przemówienie prof. Zlaty Bojović wygłoszone 20 września 2020 roku    

 

BIBLIOGRAFIA

 • Aleksandra Łamasz, „Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 144–158 (2007–2014)
 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Profesor Marian Ściepuro (1934–2021)     
 • Noty o Autorach    

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter