Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich ziemi sanockiej z XVII wieku

Paweł Klint i Konrad Rzemieniecki
ISBN: 978-83-229-3738-9
Cena: 70,00 PLN   

Edycja źródłowa Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich ziemi sanockiej z XVII wieku prezentuje niepublikowane dotąd 114 testamentów ze szlacheckich ksiąg sądowych z obszaru zachodniej części województwa ruskiego z całego XVII wieku przechowywanych obecnie w archiwum we Lwowie. Wśród publikowanych aktów ostatniej woli są zarówno testamenty magnatów, średniej szlachty, jak i szlachty ubogiej. Testamenty prezentują nie tylko zapisy dotyczące spadkobrania, ale przede wszystkim są świadectwem szlacheckiej religijności, podejścia do śmierci, stosunków rodzinnych i sąsiedzkich. Prezentują także świat rzeczy otaczających szlachcica z XVII wieku. Zbiór testamentów z ziemi sanockiej jest o tyle wyjątkowy, że prezentuje społeczeństwo szlacheckie pogranicza kulturowego i religijnego. Wśród autorów testamentów i osób w nich wspominanych są bowiem przedstawiciele szlachty mówiącej po polsku i rusku, prawosławni, unici i katolicy.

 

SPIS TREŚCI

 

Nota od wydawców

Źródło 

1. Testament Krzysztofa Jasieńskiego z 13 maja 1621 roku 
2. Testament Marcina Łopateckiego z 18 maja 1623 roku 

3. Testament Andrzeja Sroczyńskiego, żołnierza chorągwi królewskiej, z 1 marca1624 roku

4. Testament Macieja Golińskiego z 20 grudnia 1624 [?] roku
5. Testament Stanisława Sikorskiego z 4 marca 1625 roku

6. Testament Jana Giebułtowskiego z 8 czerwca 1627 roku 

7. Testament Zuzanny z Bobolów, wdowy po Pawle Boryszowskim, z 24 grudnia 1627 roku 

8. Testament Jana Dydyńskiego z 20 stycznia 1632 roku  
9. Testament Anny Zuzanny z Dobrzynieckich, wdowy po Stanisławie Złotnickim, sędzim ziemskim sanockim, z 5 listopada 1635 roku  
10. Testament Jana Turopolskiego z 24 października 1636 roku  
11. Testament Wawrzyńca Lizowskiego z 22 maja 1637 roku
12. Testament Szymona Bryleńskiego z 1 sierpnia 1639 roku

13. Testament Zbigniewa Wodzińskiego z 4 września 1639 roku 

14. Testament Andrzeja Pełki z 19 września 1640 roku

15. Testament Stefana z Ternowej Dwernickiego z 20 lipca 1644 roku
16. Testament Mikołaja Skrzyńskiego, żołnierza w chorągwi Aleksandra Koniecpolskiego, chorążego koronnego, z 6 sierpnia 1644 roku

17. Testament Jana Farureja z 14 grudnia 1645 roku 

18. Testament Jana z Przedwojewa Przedwojewskiego z 14 lutego 1646 roku 

19. Testament Jana z Kaczkowa Wilkostowskiego z 23 stycznia 1648 roku
20. Testament Piotra Zborzyńskiego z 14 listopada 1648 roku 
21. Testament Izabeli Marianny z Kalinowskich, wdowy po Janie Kazimierzu Stadnickim, z 3 sierpnia 1649 roku wraz z rejestrem klejnotów oraz rejestrem ruchomości i wydatkami pogrzebowymi po śmierci teściowej testatorki, Zofii Anny z Gostomskich Stadnickiej
22. Testament Romana Mikulińskiego z 9 sierpnia 1649 roku
23. Testament Andrzeja Podolskiego z 17 stycznia 1650 roku
24. Testament Anny z Rytna, wdowy po Mikołaju Kozłowskim, sędzim ziemskim sanockim, z 5 lutego 1650 roku

25.Testament Stanisława Tyrawskiego z 12 maja 1651 roku 

26. Testament Samuela z Głogowca Głogowskiego z 10 listopada 1651 roku  

27. Testament Romana Mikulińskiego z 1652 roku
28. Testament Agnieszki z Goreczkowic, wdowy po Marcinie Łysakowskim, z 13 lutego 1654 roku
29. Testament Anny z Rudołowskich, wdowy po Janie Parulu, z 28 września 1654 roku

30. Testament N. Gajowskiego, towarzysza chorągwi Jerzego Bałabana, z 2 grudnia1654 roku  31. Testament Jana Kozłowskiego, towarzysza chorągwi Jerzego Bałabana, z 4 grudnia 1654 roku

32. Testament Piotra Bystrzejowskiego z 23 grudnia 1654 roku

33.Testament Tomasza Oszczowskiego z 28 czerwca 1655 roku

34. Testament Stanisława Topolskiego, towarzysza chorągwi Władysława Gonzagi Myszkowskiego, wojewody sandomierskiego, z 14 września 1655 roku wraz z zeznaniem brata testatora z 12 października 1655 roku
35. Testament Marcina Górskiego z 18 maja 1656 roku
36. Testament Franciszka Wysockiego z 19 września 1657 roku 
37. Testament Krzysztofa Podgrodzkiego z 10 listopada 1657 roku
38. Testament Jerzego Władysława z Ulina Ulińskiego, rotmistrza koronnego, z 27 stycznia 1659 roku
39. Testament Zuzanny z Buchowskich, wdowy po Andrzeju Pełce, z 25 czerwca 1659 roku

40. Testament Krystyny z Lipowskich, wdowy po primo voto Jacku Ligęzie i żony secundo voto Franciszka Dydyńskiego, z 3 października 1659 roku
41. Testament Franciszka Czarnockiego, towarzysza roty Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, marszałka wielkiego i hetmana polnego koronnego, z około 1660 roku 

42. Testament Stanisława Jemielskiego z 25 kwietnia 1660 roku

43. Testament Zygmunta Bystrzejowskiego z 26 sierpnia 1660 roku 

44. Testament Samuela Konopackiego z 15 listopada 1660 roku

45. Testament Jakuba z Winar Winarskiego z 16 listopada 1660 roku  
46. Testament Stanisława Mrowińskiego, miecznika przemyskiego, z 8 grudnia 1661 roku

47. Testament Wacława Suchorzyńskiego, towarzysza chorągwi husarskiej Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego, z 6 marca 1662 roku

48. Testament Jerzego Wisłockiego z 9 marca 1662 roku 

49. Testament Anny, wdowy po primo voto N. Komorowskim, secundo voto po Walentym Przezdzieckim, z 25 czerwca 1663 roku

50. Testament Konstantego z Bronik Bronickiego z 15 grudnia 1663 roku

51. Testament Anny ze Smykowa, wdowy primo voto po Andrzeju Orzechowskim
i secundo voto po Andrzeju Brzeskim, z 18 sierpnia 1664 roku
52. Testament Jakuba Lipskiego z 13 listopada 1664 roku
53. Testament Doroty z Walawskich, wdowy po primo voto Krzysztofie Gryszkowskim, żony secundo voto Jakuba Myczyńskiego, z 31 grudnia 1664 roku
54. Testament Katarzyny z Ginderlichów, wdowy po Zygmuncie Podolskim, z 30 stycznia 1665 roku
55. Testament Krystyny Słupskiej z 1 maja 1666 roku
56. Testament Katarzyny z Gizowskich, wdowy po Janie Pireckim, z 11 marca 1667roku

57. Testament Barbary z Leska, wdowy po primo voto Sebastianie Orzechowskim i żony secundo voto Mikołaja Wereckiego, z 1 czerwca 1669 roku 

58. Testament Stanisława Szczuckiego z 19 czerwca 1669 roku

59. Testament Marianny Mniszkowskiej z 23 czerwca 1670 roku

60. Testament Jana Mikołaja Zawięzy z 28 sierpnia 1670 roku

61. Testament Mikołaja Dobrzańskiego Demkowicza zwanego Mika z 27 października1670 roku 

62. Testament Mikołaja Szachnowicza z około 1671 roku
63. Testament Marcjana Giebułtowskiego z 9 czerwca 1672 roku
64. Testament Stanisława Błotnickiego, regenta kancelarii ziemskiej sanockiej, z 9 listopada 1672 roku
65. Testament Mikołaja Leszczyńskiego z 3 marca 1673 roku
66. Testament Jana Zawistowskiego, towarzysza chorągwi Franciszka Stefana Sapiehy, koniuszego wielkiego litewskiego, z 3 sierpnia 1673 roku 

67. Testament Szczęsnego Topolskiego z 23 lipca 1674 roku 

68. Testament Jana z Cieplina Cieplińskiego, pisarza ziemskiego sanockiego, z 27października 1674 roku

69. Testament Anny z Żelisławic, wdowy po N. Cieplickim, z 26 lipca 1674 rokuwraz z dopiskiem z 16 grudnia 1674 roku

70. Testament Jakuba Modzelowskiego z 9 grudnia 1675 roku

71. Testament Zofii Szczuckiej z 5 grudnia 1676 roku
72. Testament Wojciecha Brzozowickiego z 15 lutego 1677 roku
73. Testament Mikołaja Narajowskiego z 2 lipca 1677 roku
74. Testament Marianny z Grodkowskich, wdowy po primo voto Marcinie Górskimi żony secundo voto Dominika Wielowieyskiego, z 13 sierpnia 1678 roku 

75. Testament Jana Karola Czartoryskiego, podkomorzego krakowskiego, z 19 października 1678 roku
76. Testament Anny z Pełków, żony Aleksandra Olszowskiego, z 2 stycznia 1679 roku  183
77. Testament Wojciecha Pietruskiego z 6 lutego 1679 roku
78. Testament Marcina Bystrzejowskiego z 10 lipca 1679 roku
79. Testament Zofii z Grodziskich, wdowy po Mikołaju z Gośniewic Wolskim, wraz z inwentarzem i dyspozycjami pogrzebowymi z 1 marca 1680 roku
80. Testament Kazimierza Aleksandra ze Żmigrodu Stadnickiego, scholastyka chełmskiego i proboszcza leskiego, z 26 kwietnia 1680 roku z dodatkiem z 12 kwietnia 1682 roku 

81. Testament Wojciecha Sztorca z 24 kwietnia 1681 roku 

82. Testament Jana z Morska Morskiego z 29 kwietnia 1681 roku

83. Testament Franciszka Trębeckiego z 9 kwietnia 1682 roku 

84. Testament Ewy z Kopytna, wdowy po Aleksandrze Dubrańskim, z 5 marca 1683 roku 

85. Testament Krzysztofa Cielemęckiego z 25 lutego 1684 roku

86. Testament Franciszka Dydyńskiego z 26 lutego 1684 roku 

87. Testament Pawła Trębeckiego z 25 marca 1684 roku

88. Testament Piotra Królickiego z 9 maja 1684 roku

89. Testament Jerzego z Wierzbicy Romera z 19 czerwca 1684 roku
90. Testament Andrzeja Dwernickiego z 9 stycznia 1686 roku
91. Testament Salomei z Nagórskich, wdowy primo voto po Stanisławie Przedwojewskim i secundo voto po Janie Fredrze, z 29 października 1686 roku  

92. Testament Stanisława Kazimierza Kamińskiego z 1 kwietnia 1687 roku

93. Testament Adama Szczęsnego Trzecieskiego, wojskiego sądeckiego, z 12 kwietnia 1689 roku

94. Testament Konstancji z Giebułtowskich, wdowy po Stanisławie Zawiszy, z 30 maja 1689 roku

95. Testament N. Wojakowskiego z 15 czerwca 1689 roku 

96. Testament Jana Władysława Kossaka, żołnierza roty pancernej Hieronima Augustyna Lubomirskiego, marszałka nadwornego koronnego, z 26 listopada 1689 roku  
97. Testament Jana Dubaniowskiego z 1 grudnia 1690 roku
98. Testament Konstancji z Gręboszowa, wdowy primo voto po Aleksandrze Ziarnickim i secundo voto po Adamie Żabokrzyckim, z 21 stycznia 1691 roku

99. Testament Stefana Błotnickiego z 4 maja 1691 roku
100. Testament Jana Rudnickiego, żołnierza chorągwi Jana Karola Dolskiego, marszałka wielkiego litewskiego, z 17 sierpnia 1691 roku
101. Testament Kazimierza Konstantego z Gośniewic Wolskiego, podstolego sanockiego, z 11 września 1691 roku 
102. Testament Katarzyny z Dydyńskich, żony Samuela Sikorskiego, z 25 listopada 1691 roku

 103. Testament Wojciecha Rembowskiego z 10 kwietnia 1692 roku 

104. Testament Katarzyny z Giebułtowskich, wdowy po Janie Boguskim, z 15 stycznia 1693 roku

105. Testament Zofii z Dzięciołowskich, wdowy po N. Zagorowskim, z 6 czerwca 1693 roku

106. Testament Marianny z Trzebińskich, wdowy po Stanisławie z Brzezia Chrząstow-skim, z 26 sierpnia 1694 roku

107.Testament Jana Buszowskiego z 5 stycznia 1695 roku

108. Testament Wojciecha Jana Kwiatkowskiego z 9 czerwca 1695 roku
109. Testament Konstancji z Tomkiewiczów, żony Mikołaja Madalińskiego, wraz z zeznaniem jej córki Anny Madalińskiej z 11 sierpnia 1696 roku
110. Testament Aleksandry z Kołaczkowskich, wdowy po primo voto N. Broniowskim
i żony secundo voto Stefana Krzynieckiego, z 26 czerwca 1698 roku 
111. Testament Marcina Dębińskiego, towarzysza chorągwi pancernej Józefa Wandalina Mniszcha, starosty sanockiego, z 26 listopada 1698 roku  

112. Testament Teresy Bukowskiej z 3 listopada 1699 roku
113. Testament Konstancji, wdowy primo voto po N. Żaboklickim i secundo voto po Franciszku Ciecierskim, z 1 grudnia 1699 roku 

114. Testament Elżbiety z Szachnowiczów, wdowy primo voto po Janie Krasnopolskim, żony secundo voto Sebastiana Żarnowskiego, z 18 maja 1700 roku 

Objaśnienie skrótów i oznaczeń

Bibliografia

Indeks osób i miejscowości 

Summary

 

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter