Wrocławskie Studia Politologiczne 29/2020

Krystyna Rogaczewska (red.)
ISSN: 1643-0328
Rok wydania: 2020
Cena: 40,00 PLN   

Numer 29. „Wrocławskich Studiów Politologicznych” to kolejny tom periodyku wydawanego przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikują w nim swoje artykuły naukowe specjaliści ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Reprezentowane są wszystkie subdyscypliny politologii oraz dyscypliny pokrewne, takie jak nauki o bezpieczeństwie, historia czy socjologia. „Wrocławskie Studia Politologiczne” są miejscem wymiany poglądów oraz analizy aktualnych wydarzeń z obszaru życia społeczno-politycznego. Wszystkie publikowane teksty mają charakter naukowy, spełniają wymagania warsztatowe i metodologiczne w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Redakcja „Wrocławskich Studiów Politologicznych” dba o najwyższą jakość artykułów naukowych, a gwarancją tego jest dwustopniowe recenzowanie. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie są oryginalne i wnoszą poważny wkład w rozwój polskiej politologii.

Spis treści

 

Stosunki międzynarodowe
Artur Niedźwiecki, Dekoniunktura projektu europejskiego w ujęciu liberalnej teorii stosunków międzynarodowych   
Karol Piękoś, Problematyka współczesnych terytoriów zależnych na przykładzie Alderney   
Wojciech Paukszteło, Czym są mikronacje? Analiza działalności trzech projektów: Liberland, Imperialny Tron oraz Wolne Miasto Christiania    


Różne oblicza polityki
Maciej Marmola, Poziom reprezentatywności partii politycznych i zapotrzebowanie na nowe ugrupowania w polskim systemie partyjnym  
Łukasz Cymbaluk, Bitcoin i polityczne implikacje kryptowalut    
Amadeusz Urbanik, Polityka etniczna jako przedmiot badań nauk społecznych. Różne podejścia teoretyczne    


Życie społeczne
Agata Zygmunt, Oczekiwania wobec polityki rodzinnej w kontekście decyzji i planów prokreacyjnych mieszkańców województwa śląskiego    
Beata Tomaszewska-Hołub, Seniorzy jako element i argument współczesnej polityki wewnętrznej Federacji Rosyjskiej  
Dominik Bień, Znaczenie nadawane Uniwersytetowi Gdańskiemu w „Dzienniku Akademickim” w latach 1971–1974    


Recenzje
Anna Szwed-Walczak, Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej (Aneta Dawidowicz)  
„Teoria Polityki” 2020, nr 4 (Leszek Sobkowiak) 
Adam Leszczyński, Ludowa historia Polski (Krystyna Rogaczewska)  
Tom Ginsburg, Aziz Z. Huq, How to Save a Constitutional Democracy (Rafał Czachor)

Noty o autorach  

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter