Dziesięć lat funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce

Adam Kwieciński (red.)
ISBN: 978-83-229-3759-4
Rok wydania: 2021
Cena: 45,00 PLN   

W książce "Dziesięć lat funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce" podjęto najważniejsze problemy stosowania tej instytucji na przestrzeni ostatniej dekady. Jest to w istocie pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące dozoru elektronicznego, jakie ukazało się po jego włączeniu w strukturę Kodeksu karnego wykonawczego. Autorami poszczególnych rozdziałów zostali uznani badacze tej problematyki, zarówno teoretycy jak i osoby zajmujące się na co dzień jego stosowaniem w praktyce (sędziowie, kuratorzy, adwokaci). Z tego powodu publikacja ta może zainteresować szerokie grono odbiorców, dla których instytucja dozoru elektronicznego pozostaje nadzieją w poszukiwaniach skutecznego instrumentu walki z przestępczością.

Spis treści

 

 • Słowo wstępne (Adam Kwieciński)
 • Tomasz Kalisz, Zakończenie wykonywania dozoru elektronicznego
 • Bartosz Kędzierski, Geneza i rozwój dozoru elektronicznego na świecie
 • Adam Kwieciński, Wybrane zagadnienia związane z rozpoczęciem dozoru elektronicznego
 • Kamila Mrozek, Warunki udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 43la k.k.w.)
 • Anna Muszyńska, Anna Jaskóła, Zmiana statusu podmiotu dozorującego w świetle reformy prawa karnego z 2018 roku
 • Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Środki karne stosowane z wykorzystaniem systemu dozoru elektronicznego — zasady ich orzekania i wykonywania
 • Krzysztof Nowicki, Próba oceny funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce
 • Kazimierz Postulski, Zarządzenie przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego 
 • Barbara Stańdo-Kawecka, Elektroniczne monitorowanie skazanych w kontekście przestępstwa samouwolnienia
 • Krzysztof Stasiak, Rola kuratora sądowego w wykonaniu środków penalnych w systemie dozoru elektronicznego
 • Stefan Lelental, Bibliografia opracowań naukowych i publicystycznych dotyczących systemu dozoru elektronicznego (SDE)
 • Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter