Oblicza Komunikacji 11. Prosty język

Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Grzegorz Zarzeczny (red.)
ISSN: 2083-5345
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Kolejne „Oblicza Komunikacji” poświęcone są standardowi prostego języka (ang. plain language). Standard ten to metoda redagowania tekstu (na przykład urzędowego lub firmowego), która ułatwia czytelnikowi lekturę i zapewnia mu szybszy dostęp do przekazywanych informacji. W tomie znajduje się kilkanaście artykułów ukazujących ideę prostoty w języku z różnych perspektyw. W centrum zainteresowania części autorów znalazły się komunikacja urzędowa i prawna (w tym pierwsza podjęta w Polsce próba uproszczenia języka ustawy), nie zabrakło też prac poświęconych między innymi językowi tekstów ubezpieczeniowych, edukacji językowej cudzoziemców czy komunikacji marketingowej.

Spis treści

 • Marek Ruszkowski, Prostota a ekonomiczność elementów językowych
 • Milena Hebal-Jezierska, Wybrane problemy związane z wprowadzeniem prostego języka
 • Jagoda Skwarek, Prosty język prawny a podstawowe koncepcje filozofii prawa
 • Natalia Zych, Uproszczenie ustawy o prawach konsumenta. Plain legal language a język prawny
 • Katarzyna Barczuk-Grędzińska, Badanie stopnia przystępności tekstów wybranych ogólnych warunków ubezpieczenia na polskim rynku 
 • Marcin Będkowski, „Jasnościowcy”. O stylu naukowym Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z perspektywy idei prostego języka (rekonesans)  
 • Paweł Nowak, ‘The sleep of reason brings forth monsters’ — the natural order of things and plain language against hatred promotion of totalitarian systems  
 • Magda Żelazowska-Sobczyk, Magdalena Zabielska, Prostota i emocjonalność języka pacjentów w internetowej grupie wsparcia z zakresu implantów ślimakowych 
 • Anna Stwora, Simplicity for humorous purposes? On minimalistic yet humorous multimodal press ads 
 • Jacek Wasilewski, Agata Kostrzewa, Jak postrzeganie autorstwa tekstu wpływa na ocenę jego zrozumiałości, wartości i walorów estetycznych oraz na emocje wywołane tekstem 
 • Anna Burzyńska-Kamieniecka, Praktyka upraszczania tekstów w dydaktyce języka polskiego jako obcego (dawniej i dziś) 
 • Olga Matyjaszczyk-Łoboda, Prosty język jako narzędzie do adaptacji tekstów na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego — przegląd badań  
 • Daria Dominiak, Eksperyment Banku Światowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej w świetle zasad prostego języka 
 • Klaudia Bracisiewicz, Test użyteczności tekstu na przykładzie instrukcji plecenia warkocza francuskiego
 • Anita Wróż, Relacyjność w reklamacjach na Facebooku (na przykładzie ING Banku Śląskiego i mBanku) 
 • Monika Pastuszko, Jakim językiem zapraszać na konsultacje społeczne? [komunikat]   
 • Noty o autorach 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter