Roczniki Biblioteczne LXIV

Maciej Matwijów (red.)
ISSN: 0080-3626
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 45,00 PLN   

Tom 64 „Roczników Bibliotecznych” otwierają trzy przeglądowe artykuły poświęcone stanowi księgoznawstwa w krajach sąsiadujących z Polską: Niemczech, Czechach i na Ukrainie, napisane przez tamtejszych specjalistów. Jest to kontynuacja tematyki podejmowanej w poprzednich tomach pisma (60 i 63), w których zaprezentowano dokonania bibliologii w Polsce i na Białorusi. Pozostałe teksty koncentrują się wokół bardziej szczegółowych zagadnień historii kultury książki, między innymi zdobnictwa inkunabułów pochodzących z oficyny Antona Kobergera w Norymberdze, walorów estetycznych czeskich przewodników pielgrzymkowych z XVII wieku, wybranych aspektów funkcjonowania cenzury rosyjskiej w Królestwie Polskim w latach 1865–1904 oraz losów księgozbioru podarowanego przez Jakuba Potockiego w 1934 roku Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Na łamach nowego tomu „Roczników” znalazło się też tradycyjnie miejsce dla prac poświęconych starym drukom, tym razem przybliżających okoliczności tworzenia katalogu starych druków z XV–XVI wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W nową, nieobecną dotąd na łamach naszego pisma tematykę wprowadza czytelników natomiast artykuł poświęcony ilustracji w podręcznikach RPG na przykładzie serii Dungeons & Dragons.

SPIS TREŚCI


I. ARTYKUŁY


1. Elisabeth ENGL, Bibliology in Germany — origins, developments and current state
2. Vojtěch ŠÍCHA, Czech bibliology in the twenty-fi rst century — its historical development and current state

3. Halyna KOVAL’CHUK, Bibliology in modern Ukraine: The main trends, scientific schools, tendencies

4. Zuzanna WAGNER, Inicjały iluminatorskie w inkunabułach z ofi cyny Antona Kobegera w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu — analiza formalno-stylowa oraz problem atrybucji 

5. Anna HOLEŠOVÁ, Baroque religious pilgrimages and decorations of printed pilgrimage guides from the seventeenth and eighteenth centuries stored in the Benedictine Library in Broumov

6. Janusz KOSTECKI, Kontrolowanie zagranicznych i zakordonowych czasopism polskich przez cenzurę rosyjską w latach 1865–1904

7. Tomasz PAWLIKOWSKI, Jakub hr. Potocki i jego dar dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z 1934 roku

8. Maciej SZYMCZYK, Stan badań dziejów młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju
9. Jakub CHUDY, Konteksty ilustracji w podręcznikach RPG na przykładzie serii Dungeons & Dragons 

 

II. KOMENTARZE, PRZYCZYNKI, POLEMIKI


10. Halina MIECZKOWSKA, Labore et constantia. Jak powstawał Katalog druków XV–XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

11. Maria CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK, „Kto zaczął, zdziałał połowę”. Wokół prac nad edycją proweniencji druków XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

12. Halina MIECZKOWSKA: Facta non verba. O Katalogu druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum uwag ciąg dalszy   

 

III. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


1. Kanon literacki we współczesnym obiegu lekturowym — czy jeszcze istnieje, jest czytany i obowiązuje? Refleksje bibliologa na temat dwóch książek Harolda Blooma (Bożena Koredczuk) 

2. „Není na světě ten, který by se zavděčil všem” (Nie ma na świecie nikogo, kto zadowoliłby wszystkich). O nowej publikacji Petra Voita o zabytkowych oprawach książkowych ze zbiorów Biblioteki na Strahovie w Pradze (Vojtěch Šícha)

3. Tomasz Ratajczak, Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bibliologiczne, Warszawa 2019; idem, Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografia, T. 1 i 2, Warszawa 2018, 2020 (Jakub Z. Lichański)

4. Joanna Partyka, Między scientia curiosa a encyklopedią: europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy, Warszawa 2019 (Hanna Bugajewska)

5. Andrzej Mężyński, Józef Grycz (1890–1954) — organizator polskiego bibliotekarstwa, Warszawa  2020 (Henryk Hollender)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter