Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XV, fasc. 4 (2020)

Adam Chmielewski (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 140
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 30,00 PLN   

Autorzy najnowszego numeru „Studia Philosophica Wratislaviensia” podejmują zagadnienia współczesnej antropologii filozoficznej, filozofii religii i teorii politycznej. W swojej analizie poglądów Alasdaira MacIntyre’a na temat państwa Kamil Aksiuto argumentuje, że MacIntyre krytykuje współczesne państwo jako niezdolne do realizacji idei dobra wspólnego. Z kolei w obszernym omówieniu książki Tomasza Polaka System kościelny Ireneusz Ziemiński analizuje genezę chrześcijaństwa oraz zagrożenia dla jego przyszłości. Według Damiana Winczewskiego Jarosław Ładosz zakwestionował tradycyjne marksistowskie poglądy na nauki formalne i zaproponował oryginalną perspektywę rozumienia matematyki. Pojęcie transcendencji w poglądach Hannah Arendt bada Katarzyna Gurczyńska, natomiast Kamila Morawska rekonstruuje poglądy Gastona Bachelarda na temat roli obrazów w rozumieniu istoty ludzkiej człowieka. Mariusz Turowski zaś przygląda się problemom teoretycznej skuteczności kategorii cywilizacji we współczesnych analizach islamu oraz idei modernizacji.

Spis treści


Artykuły

  • Kamil Aksiuto, MacIntyre against the modern state
  • Damian Winczewski, Dialektyka wiedzy logikomatematycznej w ujęciu Jarosława Ładosza
  • Kamila Morawska, Człowiek i obraz w myśli Gastona Bachelarda. Między antagonizmem a jednością
  • Katarzyna Gurczyńska-Sady, Transcendencja w myśli Hannah Arendt
  • Mariusz Turowski, Islamizacja, modernizacja a analizy cywilizacyjne
  • Ireneusz Ziemiński, Chrześcijaństwo: powstanie i upadek mitu. Na marginesie książki Tomasza Polaka System kościelny

Wspomnienie

  • Adam Chmielewski, Ambasador polskiej humanistyki. Andrzej Walicki (1930–2020)

Recenzje

  • Małgorzata Michel, Potrzeba wrażliwości
  • Zbigniew Pietrzak, Ewolucja piękna. O wspólnocie przeżyć estetycznych zwierząt i ludzi
  • Mieszko Wandowicz, Podręcznik myślenia

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter