Filozofia XLVI Logika myślenia, myślenie logiczne

Jacek Zieliński
ISBN: 978-83-229-3752-5
Rok wydania: 2020
Darmowy e-book!

Książka Logika myślenia, myślenie logiczne to zbiór sześciu tekstów różnych autorów. Tekst Dlaczego warto myśleć? wprowadzi nas w świat pytań: jak myślenie tworzy i określa człowieka, dlaczego jest naszym przeznaczeniem i tym, co chroni przed popełnianiem czynów niegodnych. Istnienie i logika podejmuje kwestię rozumienia pojęcia „istnienie” i związanych z nim: niesamoistności bytowej, możliwości i konieczności obiektów. Logika według stoików to pogłębione studium wprowadzające w świat, odsłaniając kształt i doniosłość dokonań logików stoickich, także dla nas współczesnych. Metafory tekstu ogniskują się wokół kwestii określających wewnętrzną spójność każdej wypowiedzi, której szczególną postacią jest tekst. Zasada powinności prezentuje alternatywną wersję semantyki światów możliwych logik deontycznych. Ostatni zaś tekst, A formal approach to conductive reasoning, wprowadza w świat różnych typów i składowych struktur argumentacyjnych, modeli reprezentacji i oceny argumentów.

Spis treści


Jacek Zieliński, Dlaczego warto myśleć?     
Marek Magdziak, Istnienie i logika 
Roman Tuziak, Logika według stoików 
Elżbieta Magner, Metafory tekstu     
Marcin Drofiszyn, Zasada powinności     
Marcin Selinger, A formal approach to conductive reasoning    

Bibliografia


Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter