Bibliografia historii Śląska 2015

Peter Garbers, Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca
ISBN: 978-83-229-3751-8 (PL) / 978-80-87789-74-2 (CZ)
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 45,00 PLN   

Najnowszy rocznik „Bibliografii Historii Śląska” rejestruje piśmiennictwo historyczne poświęcone temu regionowi za rok 2015. Podobnie jak wcześniejsze tomy jest efektem współpracy zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych w Opawie, Marburgu i Wrocławiu. Zawiera 3789 opisów bibliograficznych. Przeszukiwanie informacji możliwe jest w układzie działowym, a także poprzez rozbudowane indeksy: autorski, osobowy, geograficzny i rzeczowy. Wydawnictwo kierowane jest do międzynarodowego czytelnika, dlatego tradycyjnie zachowano jego trójjęzyczny (polsko-czesko-niemiecki) charakter.

Spis treści


Wykaz skrótów
Wykaz tytułów periodyków wykorzystanych w bibliografii
Bibliografia

 

01 Ogólne

01.01. Bibliografie i leksykony 

01.02. Czasopisma

01.03. Prace zbiorow

01.05. Organizacja nauk historycznych (m.in. sprawozdania)


02 Środowisko przyrodnicze (klimat, bogactwa naturalne, gleby)


03 Źródła

03.01. Ogólne 

03.02. Średniowiecze

03.03. Okres nowożytny 

03.03.01. Ogólne 

03.03.02. 1526–1742

03.03.03. 1742–1815

03.03.04. 1815–1918
03.04. Czasy najnowsze (od 1918 r.)

03.04.01. Ogólne 

03.04.02. Okres międzywojenny (1918–1939)

03.04.03. Druga wojna światowa (1939–1945)

03.04.04. 1945–1989

03.04.05. Od 1990 r.


04 Nauki pomocnicze historii i pokrewne

04.01. Ogólne

04.02. Archiwistyka

04.03. Źródłoznawstwo  

04.05. Dyplomatyka, paleografia, epigrafika 

04.06. Genealogia, sfragistyka, heraldyka

04.07. Numizmatyka 

04.08. Geografia historyczna, kartografia

04.09. Ikonografia

04.10. Statystyka, metrologia


05 Pradzieje/archeologia

05.01. Ogólne

05.02. Do okresu wędrówek ludów 

05.03. Archeologia średniowieczna

05.04. Archeologia nowożytna


06 Część chronologiczna

06.01. Ogólne

06.02. Średniowiecze

06.03. Czasy nowożytne

06.03.01. Ogólne  

06.03.02. 1526–1742

06.03.03. 1742–1815

06.03.04. 1815–1918
06.04. Czasy najnowsze (od 1918 r.) 

06.04.01. Ogólne

06.04.02. Okres międzywojenny (1918–1939)

04.03. Druga wojna światowa (1939–1945) 

06.04.04. 1945–1989 

06.04.05. Od 1990 r.

 

07 Historia polityczna

07.01. Historia ustroju i administracji

07.02. Historia prawa

07.03. Partie i organizacje polityczne 

07.04. Kultura polityczna

07.05. Bezpieczeństwo wewnętrzne 

07.06. Historia wojskowości

07.07. Stosunki międzynarodowe

 

08 Ludność

08.01. Ogólne

08.02. Ruch naturalny ludności, demografia

08.03. Migracje  

08.04. Grupy etniczne

08.04.01. Niemcy

08.04.02. Polacy 

08.04.03. Czesi

08.04.09. Żydzi 

08.04.12. Ukraińcy 

08.04.16. Serbołużyczanie

08.04.30. Inne narodowości

08.04.31. Stosunki międzyetniczne


09 Historia gospodarcza i społeczna

09.01. Ogólne 

09.02. Osadnictwo
09.03. Rolnictwo 

09.04. Handel, rzemiosło, przemysł

09.05. Transport, komunikacja, łączność

09.06. Woda, energia, środowisko 

09.07. Gospodarka finansowo-pieniężna 

09.08. Struktura społeczna  

09.09. Zagadnienia socjalne, ochrona zdrowia 

09.10. Związki i organizacje 

09.11. Stosunki gospodarcze

09.12. Historia mentalności

09.13. Życie codzienne

 

10 Historia religii i kościołów

10.01. Ogólne 10.02. Wspólnoty chrześcijańskie 

10.02.01. Okres przedreformacyjny

10.02.02. Okres poreformacyjny

10.02.02.01. Kościół katolicki 
10.02.02.02. Kościoły ewangelickie
10.02.02.03. Inne kościoły chrześcijańskie 
10.03. Inne wyznania

10.03.01. Judaizm


11 Historia kultury 

11.01. Ogólne 

11.02. Kultura materialna, etnografia, kultura ludowa

11.02.01. Kultura ludowa

11.02.02. Kultura materialna

11.03. Sport, turystyka i wypoczynek

11.04. Oświata  

11.05. Szkolnictwo wyższe i historia nauki

11.06. Media (książka, prasa, wydawnictwa, media elektroniczne, biblioteki)   

11.07. Językoznawstwo, onomastyka

11.08. Literatura 

11.09. Muzyka  

11.10. Sztuka 

11.11. Architektura i urbanistyka 

11.12. Teatr, kino, taniec 

11.13. Muzea, wystawy 

11.14. Kultura historyczna (pomniki, jubileusze, towarzystwa historyczne)

11.15. Stosunki kulturalne między krajami i regionami


12 Historia rodzin i osób  

12.01. Ogólne 

12.02. Rody i rodziny

12.03. Osoby 


13 Historia poszczególnych regionów i miejscowości

13.01. Ogólne 

13.02. Regionen

13.03. Miejscowości

Indeksy

Indeks autorów

Indeks osób
Indeks geograficzny

Sachregister
Indeks rzeczowy
Věcný rejstřík

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter