Klinika Dziennikarstwa — Informacja czy mizeria informacji?

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Krystyna Doktorowicz, Katarzyna Konarska (red.)
ISBN: 978-83-229-3753-2
Format: A5 ścięty, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 35,00 PLN   

[…] zgromadzeni wokół książki autorzy podjęli się swoistej, antycypującej wydarzenia diagnozy współczesnych mediów i dziennikarstwa w kontekście zmodyfikowanego przez epokową zmianę sposobu komunikowania w sieci z powodu ewolucji kanałów i formatów Internetu oraz zmian społecznych wywołanych COVID-ową pandemią. Redaktorom i autorom zależy, aby wiedza o przemianach komunikacji i statusu użytkownika mediów stała się udziałem wszystkich, którzy uprawiają współczesne formy medialnych narracji, przede wszystkim ze względu na stopień definicyjnej i pragmatycznej samowoli w doraźnym definiowaniu i modyfikowaniu komunikacji przez samych dziennikarzy, ale i przez specyficzne regulacje prawne oraz mutujące stosunki właścicielskie w mediach.

 

Z recenzji prof. dra hab. Leszka Pułki

 

 

 

Publikacja współfinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Spis treści:

 • Wstęp
 • Jerzy Bralczyk, Informacja
 • Krystyna Doktorowicz, Informacja — dobro powszechne. Problemy nadmiaru ery cyfrowej
 • Janusz Włodzimierz Adamowski, Wybrać nadmiar czy niedostatek informacji? Refleksje osobiste medioznawcy w dobie pandemii
 • Tomasz Mielczarek, Polskie środki komunikowania masowego w czasach pandemii
 • Jacek Wasilewski, Kakofonia jest zaraźliwa, czyli nadmierne bogactwo mediów w czasach pandemii
 • Aleksander Woźny, Medialny czy niemedialny koronawirus? W poszukiwaniu zgubionego scenariusza kultury
 • Tadeusz Kononiuk, Informacja jako dobro rynkowe
 • Jacek Sobczak, Wolność wyrażania opinii w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • Paweł Płaneta, „Przyjaźń jak wino”, czyli o medialnym obrazie trudnych relacji polsko-niemieckich
 • Jerzy Jastrzębski, Prosektorium
 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Informacja dziennikarska — w poszukiwaniu wzorów do naśladowania, czyli na przekór postmodernistom

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter