Dziennikarstwo i Media 14. Dyskursy wykluczenia

Tomasz Łukasz Nowak (red.)
ISSN: 2082-8322
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Nakład wyczerpany

Powstały pod redakcją Tomasza Łukasza Nowaka czternasty tom „Dziennikarstwa i Mediów” dotyka tematów niełatwych, wprost pomijanych lub tabuizowanych, niemniej niezwykle ważnych; społecznie i kulturowo, a przy tym językowo i komunikacyjnie istotnych. Autorki i autorzy artykułów biorą na warsztat badacza różne przejawy wykluczenia i stygmatyzacji, nierówności oraz przemilczeń, między innymi w odniesieniu do seksualności, płci czy pochodzenia. Wskazują, jak kreacyjna funkcja języka, wrażliwość i stosowność (lub ich brak), będące podstawowymi elementami komunikacyjnych kompetencji, oraz doświadczenia odbiorców projektowanych tak komunikatów, przekładają się na konstruowanie figury Innego/Obcego oraz tych fragmentów rzeczywistości, w których w efekcie przychodzi nam żyć. Mamy więc nadzieję, że opublikowane w tomie analizy i komentarze poprowadzą Państwa przez wielowymiarowe rozważania i refleksje do ciekawych i cennych poznawczo rozmów, dyskusji — celem zrozumienia i/lub porozumienia się.

Spis treści:

 • Tomasz Łukasz Nowak , Wykluczenia, przemilczenia, nierówności. Wstęp

Dyskursy wykluczenia

 • Aleksandra Kumala, Pamięć zmanipulowana. Prawicowe narracje medialne o homoseksualnych więźniach obozów koncentracyjnych
 • Bartosz Cudak, Od języka do praktyk społecznych: dyskryminacyjna retoryka „dobrej zmiany” na przykładzie stygmatyzowania osób nieheteronormatywnych
 • Artur Stęplewski, „Czy Atatürk był gejem?”. Konstruowanie Obcego w tureckich i greckich mediach
 • Łukasz Kiełpiński, Mój performans jest moim światem. Queer oraz normatywność w prak-tykach nowojorskiej kultury balów
 • Izabella Tyborowicz, Praktykowanie choroby oraz jej imaginarium funkcjonujące w społeczeństwie na przykładzie spektaklu Anioły w Ameryce w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego
 • Grzegorz Zyzik, Wygrać z uprzedzeniami. Gry wideo w kształtowaniu postaw wobec wykluczenia społecznego
 • Anna M. Kiełbiewska, Grzeczność i arogancja jako strategie marketingowe w dyskursie publicznym
 • Kaja Wójcik, Konstrukt kobiety dojrzałej w dyskursie medialnym — analiza krytyczna
 • Robert Narloch, Ciotki i inne pokrewne nazwy w językowym świecie gejów

Varia

 • Mariusz Wszołek, Desemantyzacja komunikacji w projektowaniu (opakowań)

Obserwacje i komentarze

 • Wiktor Dynarski, Gdy dezinformacja znajduje podatny grunt. TERFizm, antynaukowość, teorie spiskowe i zawłaszczanie dyskursu praw człowieka
 • Mariusz Wszołek, Z projektowaniem (wydaje się) jest tak...
 • Igor Borkowski,  Intrapandemiczne spostrzeżenia dydaktyczne. Perspektywa metodyczna, organizacyjna i antropologiczna

 

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter