Nowa kodyfikacja prawa karnego LVIII

Tomasz Kalisz, Adam Kwieciński (red.)
ISSN: 2084-5065
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 35,00 PLN   

Niniejszy 58 tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” zawiera dziesięć artykułów, w większości będących pokłosiem ubiegłorocznej konferencji pt. „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”. Poświęcony jest problemom zapobiegania przestępstwom i readaptacji społecznej ich sprawców w Polsce i u południowych sąsiadów.

Spis treści:

 • Słowo wstępne 
 • Adam Pracławski, Pojęcie właściwego „zakładu karnego” (art. 100 k.k.w.) w perspektywie regulacji krajowych oraz standardów prawnomiędzynarodowych
 • Piotr Sławicki, Ugoda zawarta przed mediatorem w postępowaniu karnym jako tytuł wykonawczy
 •  Jan Kluza, Kradzież szczególnie zuchwała (art. 278a § 1 k.k.)
 • Magdalena Szczygieł, Kompetencje rodzicielskie w kontekście odbywani kary pozbawienia wolności
 • Justyna Kusztal, Realizacja Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku w kontekście zapobiegania ekskluzji społecznej i prawnej nieletnich
 • Małgorzata Piasecka, Wzmacnianie motywacji do zmiany zachowań dysfunkcyjnych u patologicznych hazardzistów osadzonych w jednostkach penitencjarnych
 • Mariusz Snopek, Upokorzona tożsamość skazanych poszkodowanych jako efekt funkcjonowania (pod)kultury więziennej
 • Zuzanna Valentovičowá, Krzysztof Jasiński, Narodowy projekt „Szansa na powrót” jako sposób społecznej reintegracji skazanych ze społeczeństwem  
 • Łukasz Szwejka, Małgorzata Piasecka, Szacowanie ryzyka powtórnej przestępczości w kontekście Evidence-Based Practice
 • Jozef Griger, Krzysztof Jasiński, Recydywa penologiczna w Republice Słowackiej i krajach europejskich 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter