Kształcenie Językowe 18 (28)

Kordian Bakuła (red.)
ISSN: 1642-5782
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 30,00 PLN   

Trzon obecnego tomu stanowią artykuły dotyczące mówienia i słuchania, w ujęciu zarówno dydaktycznym, jak i językoznawczym oraz retorycznym. Artykuł Jakuba Z. Lichańskiego dotyczy rozumowania apagogicznego typu konieczne jest…, ponieważ… u rzymskiego retora Cornificiusa. Marta U. Chyb przedstawia wyniki badania diagnozujące umiejętność słuchania u 210 uczniów z Opolszczyzny, natomiast pracowanie Jolanty Skowronek jest poświęcone zaburzeniom słuchu, utrudniającym szkolne uczenie się. O Ukraińcach uczących się języka polskiego pisze Chrystyna Nikołajczuk, a za materiał posłużyły słuchowiska polskie, głównie Józio Marka Ławrynowicza w reżyserii Janusza Kukuły z 2005 roku. W ostatnim artykule tomu Jakub Z. Lichański pisze o słabościach zdalnego nauczania, wskazując na zmiany, których wprowadzenie pomogłoby zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Spis treści

 • Od redaktora
 • Jakub Z. Lichański, O hipotetycznym źródle fake newsów: rozumowania apagogiczne w interpretacji Quintusa Cornificiusa
 • Jolanta Fiszbak, Ćwiczenia ortofoniczne w kształceniu polonistycznym
 • Marta U. Chyb, Umiejętność słuchania czwartoklasistów. Próba diagnozy 
 • Jolanta Skowronek, Zaburzenia uwagi słuchowej w językowym funkcjonowaniu dzieci
 • Chrystyna Nikołajczuk, Słuchowisko radiowe na zajęciach języka polskiego jako obcego:
 • pomysł lekcji oraz opinie studentów lwowskiej polonistyki
 • Jakub Z. Lichański, Kształcenie na odległość — kilka uwag na marginesie problemu 
 •  Indeks nazw osobowych 
 • Indeks nazw rzeczowych 
 • Table of contents 
 • Abstracts 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter