Nowa kodyfikacja prawa karnego LVII

Tomasz Kalisz, Adam Kwieciński (red.)
ISSN: 2084-5065
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 35,00 PLN   

Kierowany do rąk czytelnika kolejny tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” to głos ekspercki, który powinien być uwzględniany w strategiach walki z przestępczością. Opracowania tu zebrane wpisują się w tradycję otwartej i rzeczowej dyskusji, jaka prowadzona jest na łamach NKPK od wielu już lat. W tym tomie odnajdujemy spektrum problemów natury prawnokarnej, procesowej, wykonawczej oraz zagadnienia kryminologiczne z obszaru polityki kryminalnej oraz kryminalistyki. Są one cennym uzupełnieniem wiedzy z zakresu nauk kryminologicznych. Wartością tych opracowań jest ich wyraźna koncentracja na aktualnych problemach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Autorzy podejmują istotne problemy natury praktycznej i teoretycznej, co jest niewątpliwie zaletą publikowanych artykułów.

Słowo wstępne


Prawo karne materialne

 • Anna Muszyńska, Uwagi na temat uwarunkowań polityki karnej realizowanej przez sądy na przykładzie stosowania art. 178a § 2 k.k. i art. 62–62a ustawy z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Jacek Giezek, Konrad Lipiński, Nowe typy przestępstw lichwiarskich (art. 304 § 2 i 3 k.k.) a zasada subsydiarności prawa karnego  

 

Prawo karne procesowe

 • Marta Janocha, Przesłuchanie poznawcze w polskim postępowaniu karnym 
 • Justyna Żylińska, Right of the detainee to have contact with a lawyer or solicitor and to direct consultation with them as an element of the Right of Defence

Prawo karne wykonawcze

 • Maria Niełaczna, COVID-19 a funkcjonowanie polskiego więziennictwa  
 • Kamila Mrozek, The lack of technical conditions as an obstacle to commencing the implementation of penal and security measures in the electronic supervision system
 • Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Środki wolnościowe w systemie readaptacji społecznej
 • Adam Kwieciński, Sexual offenders register. A tool of additional repression or an element of rational defense for the local community?

 

Nauki pokrewne

 • Rafał Cieśla, Questioned document examination with the use of alternative and complementary non-destructive methods
 • Piotr Jóźwiak, Psychoactive substances in Poland and Hungary — how to fight them (problem overview)?
 • Piotr Herbowski, Effectiveness of crime scene examination and detectability of crime perpetrators

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter