Drogi ku Nieświadomości. Mit i medytacja w psychologii głębi

Patrycja Neumann, Arian R. Kowalski
ISBN: 978-83-229-3747-1
Liczba stron: 150
Rok wydania: 2021
Darmowy e-book!

Drogi ku Nieświadomości prowadzą poszukującego mądrości wędrowca oraz uwikłaną we współistnienie przeciwieństw psyche przez mityczne oraz mistyczne perspektywy Wschodu i Zachodu. Hermeneutyka orientalnych tekstów C.G. Junga ukazuje odbiorcy wartość dalekowschodnich ścieżek rozwoju duchowego (taoizm, buddyzm, indyjska joga), koncentrując jego uwagę na archetypowej relacji między ego a jaźnią, której doświadczenie prowokuje niezwykle istotne pytanie: jak za pomocą pojęć wyrazić to, co niemal niewyrażalne? Ponadto porównane zostają ujęcia mitu C.G. Junga i J. Hillmana, którzy rozumieją go jako ekspresję nieświadomości zbiorowej, a kulturę jako potencjalną przestrzeń uobecniania tego, co archetypowe. Prezentowana jest także problematyka jednostkowego doświadczenia mitu oraz uniwersalnego oddziaływania symboli, zarówno w psychoterapeutycznym wymiarze, jak i poza nim.

 

Wstęp

 

Część pierwsza


ego–jaźń a doświadczenie rozwoju duchowego. Hermeneutyka tekstów orientalnych Carla
Gustava Junga


Podróż na Wschód


Rozdział I. Teoria indywiduacji: krótkie wprowadzenie 

Rozdział II. Jednoczenie przeciwieństw w filozofii tao

Rozdział III. Buddyjski wgląd w nieświadomą naturę umysłu

Rozdział IV. Doświadczenie jaźni w jodze: próba psychologicznej interpretacji

 

Interpretując niewyrażalne


Część druga


Mit i psyche. Psychologia analityczna Carla Gustava Junga i psychologia archetypowa Jamesa Hillmana

 

Podróż na Zachód

a)    Mit jako przedmiot badań
b)    Psychologia głębi Junga i psychologia archetypowa Hillmana

 

Rozdział V. Obecność mitu w kulturze i religii. Poglądy Junga i Hillmana 

a) Mit jako wzorzec doświadczeń i źródło wartości

b) Trwałość i uniwersalność a formy rozwojowe mitu

Rozdział VI. Mit i nieświadomość

a) Nieświadomość 

b)    Archetypy w ujęciu Hillmana
c)    Mit jako ekspresja nieświadomości. Konfrontacja z mitem
d)    Mit herosa — główny mit kultury zachodniej

Rozdział VII. Mit i jednostka

a) Psychoterapeutyczna funkcja mitu

b)    Obraz człowieka w ujęciu Junga
c)    Obraz człowieka w ujęciu Hillmana
d)    Podsumowanie

 

Zakończenie 

a)    Diagnoza współczesnej cywilizacji
b)    Myśl Junga a myśl Hillmana — zestawienie

 

Posłowie. Jaskinia Prawdy

Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter