Kadłubek. Zaślubiny żalu i wesołości. Część pierwsza

Mirosław Jan Żarowski
ISBN: 978-83-229-3748-8
Liczba stron: 156
Rok wydania: 2020
Darmowy e-book!

Książka jest próbą ukazania Kroniki Kadłubka jako dzieła filozoficznego zgodnie z tym, jak zadania historiografii i filozofii pojmowano w XII stuleciu. Rozpoczyna się od biografii Mistrza Wincentego, traktując ją jako wyraz dozgonnego zobowiązania pisarza w świetle dokumentów, sygnatur i insygniów jego retorycznego i etycznego mistrzostwa. Przedstawienie struktury dzieła daje okazję do podniesienia kwestii dialogiczności Kroniki polskiej i jej intertekstualności, już to zważywszy na tekst, w którym filozoficzne cytaty i zapożyczenia podporządkowane są nieomal bez reszty potrzebom narracji i zasadzie decorum, już to w horyzoncie właściwej ówczesnemu piśmiennictwu kultury subtelnych parafraz, która oryginalność pojmuje jako przejaw nie autorskiego nowatorstwa, lecz bycia w pobliżu źródeł. Studium Prologu mierzy się z próbą zrozumienia tego, w jaki sposób we wstępie, który sam poszukuje dopiero dla siebie wstępu i pretekstu, genologiczne właściwości i elementarne referencje dzieła historycznego, usytuowanego w myśl klasycznych poetyk pomiędzy prozą a poezją, w konfrontacji z własną teatralnością i teatralnością świata komplikują należnie zagadnienie autorstwa, ustanawiając audytorium i czyniąc zadość sytuacji komunikacyjnej, która sprzyjać ma obcowaniu żywych i zmarłych.

Wstęp
Próba hagiografii

 • Nomen et cognomen
 • Magisterium
 • Homo humilis
 • Opera posthuma

Konstelacja dzieła

 • Stemma codicum
 • Modus dialogicus
 • Sensus litterarum
 • Alia ratio philosophandi
 • Paraphilosophica

Prolog

 • Historiae meritum
 • Causa scribendi
 • Theatrum mundi
 • Periculum
 • Accessus ad Platonem
 • Panossus
 • Iocunda societas

Bibliografia
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter