W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Radosław Antonow, Łukasz Machaj, Maciej Marszał, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler (red.)
ISBN: 978-83-229-3712-9
Liczba stron: 780
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2020
Cena: 95,00 PLN   

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu zawiera wiele prac naukowych przygotowanych przez znakomitych przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Przekrój tematyczny prac jest niezwykle szeroki, jednak na pierwszym planie pozostają zagadnienia związane z obszarem doktryn politycznych i prawnych.

 • Tabula gratulatoria
  BARBARA ADAMIAK, Instytucje prawne równowagi władzy wykonawczej i władzy sądowniczej w procesowym prawie administracyjnym i sądowoadministracyjnym
 • RADOSŁAW ANTONÓW, Regulacje prawne dotyczące broni, amunicji i materiałów wybuchowych w cesarstwie austriackim w drugiej połowie XIX wieku — wybrane zagadnienia
 • MARTA BARANOWSKA, ,,Stworzyliśmy Włochy, teraz musimy stworzyć Włochów”. Risorgimento z perspektywy teorii modernistycznej Ernesta Gellnera
 • JACEK BARTYZEL, Sprawiedliwość jako prawowitość
 • IWONA BARWICKA-TYLEK, Naukowiec w świecie sztuk mistrzów: casus Vilfreda Pareta ROMAN BÄCKER, JOANNA RAK, Polski autorytaryzm lat 2015–2019
 • MAREK BOJARSKI, KATARZYNA LIŻYŃSKA, ANNA PŁOŃSKA, Środki reakcji karnej w świetle aktualnego modelu prawa wykroczeń
 • ADAM BOSIACKI, Ludobójstwo w państwie totalitarnym — bezdroża egalitaryzmu
 • ANNA CEGLARSKA, Historia magistra… Starożytnych spotkania z Herodotem
 • MACIEJ CESARZ, Religijny i polityczny wymiar transhumanizmu
 • KRYSTYNA CHOJNICKA, Rosja Piotra Wielkiego według Woltera i Łomonosowa
 • ANNA CITKOWSKA-KIMLA, Wizja przyszłości Unii Europejskiej Jürgena Habermasa
 • KRYSTIAN COMPLAK, 9 listopada 2019 roku — rozstrzygnięcie najdłuższej sprawy sądowej w niepodległych Indiach
 • LECH DUBEL, Armia Czerwona w koncepcjach bolszewików u początków Rosji Radzieckiej
 • OLGIERD GÓRECKI, Od Locke’a do Nozicka i Rothbarda. Prawnonaturalna perspektywa postrzegania zjawiska pracy w ujęciu ewolucji koncepcji politycznych od klasycznego liberalizmu po współczesny libertarianizm
 • MICHAŁ JASKÓLSKI, Kilka uwag o naturze i problemach estetyki myśli politycznej
 • WŁODZIMIERZ KACZOROWSKI, Idzi Presiowski (1803–1853), autor pierwszego opracowania historiograficznego poświęconego staropolskiemu parlamentaryzmowi
 • RAFAŁ KANIA, Debata o praworządności ludowej w świetle Konstytucji PRL
 • KRZYSZTOF KAWALEC, Józef Piłsudski a życie polityczne Polski odrodzonej. Kilka uwag
 • MARCIN KAZIMIERCZUK, Wolność tworzenia związków zawodowych pracowników sektora publicznego
 • PIOTR KIMLA, Grzechy słabych w polityce
 • MAŁGORZATA KIWIOR-FILO, O osobliwościach włoskiego faszyzmu — refleksje na gruncie współczesnej włoskiej historiografii
 • JÓZEF KOREDCZUK, Faszyzacja życia codziennego małych miast na Śląsku w okresie międzywojennym na przykładzie Dyhernfurthu (Brzegu Dolnego)
 • MAREK KORNAT, Adolf Hitler jako dyplomata (w stosunkach z Polską)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter