Studia Linguistica XXXIX

Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.)
ISSN: 0137-1169
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 30,00 PLN   

Najnowszy zeszyt „Studia Linguistica” (XXXIX/2020) zawiera dziesięć recenzowanych artykułów naukowych dotyczących różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Łódź, Gliwice, Gdańsk, Sosnowiec) oraz za granicą (Berlin, Mannheim, Cambridge). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone między innymi tematom z obszaru fonologii, semantyki, leksyki i leksykografii oraz pragmalingwistyki. Inne prezentują wyniki badań socjolingwistycznych oraz glottodydaktycznych, jeszcze inne dotyczą analizy tekstu. Językami publikacji są angielski, niemiecki oraz polski; wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Zeszyt zamyka wspomnienie Profesora, prof. dr. dr. h.c. mult. Ulricha Engla, wieloletniego członka Rady Naukowej „Studia Linguistica”.

 

 • EDYTA BŁACHUT, Emotionalisierung des Sprechens durch Metaphorik, Beispiel: meta­phorische Ausdrücke mit dem Wort Ventil
 • JOANNA BŁASZCZAK, MARZENA ŻYGIS, BETTINA BEINHOFF, What influences our attitudes? A survey study on attitudes of Polish university students towards German people
 • ZOFIA CHŁOPEK, Inter- and intralingual transfer in primary school students’ written pro­duction in their L3
 • LESŁAW CIRKO, Die Werkstatt des Forschers: einige Überlegungen zum Begriffsinhalt und -umfang
 • ALESSANDRA DOMIZI, Außenstereotype über die deutsche Sprache und was sich dahinter ver­birgt
 • BOGUMIŁ GASEK, Nowe tendencje w tematycznych słownikach polsko-rosyjskich i rosyj­sko-polskich na przykładzie „Kieszonkowego słownika piłki nożnej” Yu. Fedorushko­va
 • JAROSŁAW PACUŁA, Leksyka dotycząca „najstarszego zawodu świata” w polskim socjo­lekcie przestępczym z XIX i początku XX wieku
 • MARTA ROGOZIŃSKA, Rezeptionssignale beim Prüfungsgespräch aus sprechwissen­schaftlicher Sicht
 • WITOLD SADZIŃSKI, Sprachhandlungen bona und mala fide
 • MARTA ŚLEZIAK, IZABELA OLSZEWSKA, Analiza wydawnictw efemerycznych – uję­cie lingwistyczne
 • Nachruf auf Prof. Dr. phil. Dr. h.c. mult. Ulrich Engel * 20.11.1928 – † 22.5.2020

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter