Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 42, nr 2

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 260
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Nakład wyczerpany

Drugi numer 42. tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera 12 artykułów, obejmujących swoją tematyką tak dwudziestowieczne systemy autorytarne i totalitarne, rozważania teoretyczne o idei autokracji, jak i współczesne aspekty zagrożenia podstawowych praw, mogące prowadzić do systemów totalitarnych. Magdalena Budyn-Kulik (UMCS) przedstawia aspekty kryminalizacji propagowania totalitaryzmu w polskim kodeksie karnym. Damian Rafał Kaczan (UMK) rozważa aspekty teoretyczne wolności działalności gospodarczej na kanwie sprawy ,,drukarza z Łodzi”. Bartłomiej Krzan (UWr) analizuje celowość kodyfikacji zbrodni przeciwko ludzkości przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ. Tomasz Kalisz (UWr) przedstawia analizę pracy skazanych w systemie więziennym Polski Ludowej w okresie 1944–1969. Następnie Przemysław Malinowski (Uniwersytet Opolski) prezentuje, jaki status w postępowaniu arbitrażowym w ramach gospodarki nakazowo-rozdzielczej PRL miały przedsiębiorstwa państwowe. Witold Małecki (UWr) analizuje znaczenie prawa gospodarczo-administracyjnego w koncepcji „dwóch sektorów” Piotra Iwanowicza Stuczki, Paweł Jabłoński (UWr) zaś poruszył zagadnienie formuły Radbrucha w świetle krytyki Herberta L.A. Harta. Rozważania teoretycznoprawne na temat banalności zła jako problemu moralnej odpowiedzialności w dyskursie prawniczym przedstawia Przemysław Kaczmarek (UWr). Grzegorz Ławnikowicz (UMCS) dokonuje analizy koncepcji cezaryzmu demokratycznego Antoniego Peretiakowicza. Kolejne opracowanie, Dominika Héjja (UKSW), prezentuje początki węgierskiej transformacji ustrojowej od czasów Kádára aż do roku 1990. Ostatni artykuł problemowy, Marcina Rojszczaka (Politechnika Warszawska), przestawia wzajemne związki koncepcji państwa autorytarnego i nieograniczonych programów inwigilacji. Numer drugi kończy recenzja książki Jonathana Pieslaka Radicalism & Music autorstwa Agnieszki Kosmeckiej (St. Francis de Sales Seminary, Milwaukee, WI, USA).

Artykuły problemowe

 • Magdalena Budyn-Kulik, Kryminalizacja propagowania totalitaryzmu (faszyzmu) w pol­skim kodeksie karnym
 • Damian Rafał Kaczan, Wolność działalności gospodarczej — rozważania na kanwie sprawy „drukarza z Łodzi”
 • Bartłomiej Krzan, Celowość kodyfikacji zbrodni przeciwko ludzkości przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ
 • Tomasz Kalisz, Praca skazanych w systemie więziennym Polski Ludowej w latach 1944–1969
 • Przemysław Malinowski, Przedsiębiorstwo państwowe jako podmiot postępowania arbitra­żowego w systemie prawnym gospodarki nakazowo-rozdzielczej końcowego okresu PRL
 • Witold Małecki, Prawo gospodarczo-administracyjne w koncepcji „dwóch sektorów” Piotra Iwanowicza Stuczki
 • Paweł Jabłoński, Formuła Radbrucha w świetle krytyki Herberta L.A. Harta
 • Przemysław Kaczmarek, Banalność zła jako problem moralnej odpowiedzialności w dyskur­sie prawniczym
 • Grzegorz Ławnikowicz, W poszukiwaniu istoty nowego autorytarnego porządku. Antoniego Peretiatkowicza koncepcja cezaryzmu demokratycznego
 • Dominik Héjj, Od autorytaryzmu Kádára do wyborów w 1990 roku — trudne początki wę­gierskiej transformacji ustrojowej
 • Marcin Rojszczak, Nieograniczone programy inwigilacji elektronicznej a koncepcja pań­stwa autorytarnego

Artykuły recenzyjne

 • Agnieszka Kosmecka, Polityczność muzyki — (nad)użycia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter