Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy

Jerzy Maroń
ISBN: 978-83-229-3164-6
Liczba stron: 384
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Praca została zamierzona jako studium z historii historiografii i – jednocześnie – historii myśli wojskowej, a jej przedmiotem są dotychczasowe rozważania na temat „podstawowych założeń, kolejnych mutacji, słabości, ale także użyteczności” tak zwanej teorii rewolucji militarnej.

Autor uznał, że dla lepszego przedstawienia tematu korzystne będzie zestawienie studiów historycznych (głównie pióra byłych wojskowych, z racji zawodu – praktyków) i prac teoretycznych pisanych bądź to przez wojskowych, bądź też cywilnych historyków, którzy wyrażają swoje poglądy na wojnę, wojsko i sztukę wojenną. Przy czym, ze względu na obszerność zagadnienia, ograniczył swoje rozważania do kilku wybranych kwestii: głównych założeń i ewolucji samej koncepcji rewolucji militarnej; odmienności prowadzenia wojny w Europie Środkowej i Wschodniej i odbicia tej odmienności w „barbarzyńskiej” historiografii; ujęcia sztuki operacyjnej jako odrębnego wymiaru/poziomu sztuki wojennej; zastąpienia wojny oblężniczej działaniami w terenie zurbanizowanym.

Ogromnym walorem pracy – także dla czytelnika niefachowego – jest duża odwaga autora w formułowaniu kategorycznych sądów i jednoznacznych ocen.

 • Podziękowania
 • Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie: rewolucja i rewolucje militarne w historiografii

 • Uwagi wstępne
 • Rewolucja militarna w ujęciu Michaela Robertsa
 • Geoffrey Parker i modyfikacja „teorii”
 • Od jednej „rewolucji militarnej” do wielu „rewolucji militarnych”
 • „Antykwaryczni” przeciwnicy
 • Inflacja rewolucji militarnych
 • Wnioski

Rozdział 2. Operacyjny wymiar wojny. Rewolucja militarna a wschodnioeuropejska sztuka wojenna w dobie nowożytnej

 • Uwagi wstępne
 • Doświadczenia szwedzkie
 • Doświadczenia polskie
 • Fryderyk II i jego kampanie czeskie
 • Propozycje historiografii
 • Próby konceptualizacji teoretycznej (do ok. połowy XIX wieku)
 • Od Schlichtinga do Nieznamowa. Wojna — kampania — operacja
 • Wnioski

Rozdział 3. Operacyjny wymiar wojny. Rewolucja militarna a teoria sztuki operacyjne

 • Uwagi wstępne
 • Narodziny sztuki operacyjnej
 • Początki polskiego myślenia o operacji
 • Poziom operacyjny po II wojnie światowej w oczach zwycięzcy
 • Poziom operacyjny po II wojnie światowej z polskiej perspektywy — teoretycy
 • Poziom operacyjny po II wojnie światowej z polskiej perspektywy — historycy dziejów najnowszych
 • Amerykańskie odkrycie sztuki operacyjnej i jego recepcja
 • Operational art w historiografii militarnej
 • Wnioski

Rozdział 4. Rewolucja militarna w XX i XXI wieku. Działania w terenie zurbanizowanym

 • Uwagi wstępne
 • Narodziny refleksji
 • II wojna światowa. Pierwsze doświadczenia
 • Zdobycie Kołobrzegu — 1945 r.
 • Walki w mieście w polskiej doktrynie powojennej
 • Konceptualizacja historyczna
 • Konceptualizacja teoretyczna: miasto w nowoczesnej wojnie
 • Walki w mieście — nowa forma działań
 • Weryfikacja założeń: Grozny i Faludża
 • Współczesne koncepcje
 • Wnioski

Zakończenie

 • Wykaz skrótów
 • Bibliografia
 • Summary
 • Indeks nazwisk
 • Spis tabel
 • Spis rysunków

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter