Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XV, fasc. 3 (2020)

Agnieszka Bandura (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 84
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 30,00 PLN   

W tomie tym chcieliśmy przedstawić i porównać różnorodne stanowiska wobec abstrakcji oraz zainicjować debatę wokół tej kategorii pomiędzy reprezentantami różnych dyscyplin: filozofii, estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwa, matematyki, wreszcie samej sztuki. Ta wymiana zdań między sztuką a filozofią (której kontekst jest przede wszystkim estetyczny) nie ma na celu wypełniania luk istniejących w toczącej się od początków XX  wieku dyskusji o abstrakcji. Wynik tego spotkania — w postaci niniejszego tomu — okazał się jednak obustronnie korzystny i interesujący. Być może czytelników zadziwi fakt, z jak różnych punktów wyjścia docieraliśmy w naszych poszukiwaniach w pobliskie bądź te same miejsca…

ARTYKUŁY

  • Damian Leszczyński, O trzech rodzajach abstrakcji
  • Jakub Jernajczyk, Jak pokazać to, czego pokazać nie można? O obrazowaniu liczb niewymiernych
  • Agnieszka Bandura, Wszystko albo nic — abstrakcyjna geneza sztuki
  • Łukasz Huculak, Bezprzedmiotowa figuracja i realna abstrakcja. Wątki abstrakcyjne w malarstwie przedstawiającym
  • Michał Paweł Markowski, Sztuka nie oddaje Widzialnego, ale raczej Widzialne umożliwia

SUPLEMENT

  • Jan Chwałczyk, Idea niekreślona to abstrakcja (suplement)

RECENZJE

  • Ewa Chudoba, Nie na Parnasie, czyli sztuka w ujęciu ewolucyjnym

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter