Prace Kulturoznawcze XXIV, nr 3

Magdalena Zamorska (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 176
Rok wydania: 2020
Cena: 30,00 PLN   

Herbarium to zarówno ogromne zbiory spreparowanych roślin przechowywanych w szczelnie zamykanych metalowych szafach, jak i cienkie notesy, do których dzieci wklejają „suszki”. To pożółkłe księgi wypełnione fantazyjnymi rycinami oraz wirtualne zbiory, udostępniające nie tylko zcyfryzowane historyczne materiały, ale również fascynujące i zaskakujące obrazy roślin wytwarzane z pomocą zaawansowanych technologii. Postrzeganie roślin jest zależne nie tylko od dostępnych narzędzi i technologii, lecz także ideologii i paradygmatów poznawczych. Dedykujemy ten tom „Prac Kulturoznawczych” istotom wegetalnym w Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin 2020 (ONZ). Zdrowie roślin, jak stwierdzono w rezolucji, jest zagrożone między innymi przez wprowadzanie szkodliwych organizmów do środowiska, intensywny rozwój międzynarodowego obrotu towarami roślinnymi i postępujące zmiany klimatyczne. Ponieważ w interesie ponadnarodowych korporacji i globalnych inwestorów często leży odwracanie uwagi społeczeństwa zarówno od prekarności samego życia roślinnego, jak i oczywistych ekosystemowych i wielogatunkowych zależności, ważne jest podejmowanie tematu relacji ludzi i roślin z perspektywy humanistycznej. Autorki i Autorzy tomu Kulturowe herbarium podejmują rozważania na temat biopolityki, etyki i estetyki roślin, postrzegając te ostatnie jako wyjątkowe, sprawcze podmioty, uwikłane na wiele sposobów we współoddziaływania społeczno-polityczne. Mamy nadzieję, że stworzone przez nas kulturowe herbarium będzie kolejnym ważnym ziarnem kiełkującym na polu krytycznych studiów nad roślinami.

  • Kulturowe herbarium. Polityka, etyka i estetyka roślin (Magdalena Zamorska)
  • Mateusz Salwa, Piękny okaz. Roślina jako dzieło sztuki
  • Magdalena Zamorska, Etyka roślin. Wiedza, troska i stawanie się z Innymi
  • Tomasz Majewski, Manna Polonicum. Szkic fitokulturoznawczy
  • Aleksandra Brylska, Społeczne uchwastowienie. W poszukiwaniu sposobów bycia z odrzuconymi
  • Monika Sadowska, BIOgrafia mandragory — o korporalności kobiety-rośliny
  • Justyna Stasiowska, Komunikacja na liniach biofeedbacku — związki sound artu z eksperymentami sonifikującymi rośliny

Przekłady

  • Sylvie Pouteau, Rośliny jako istoty otwarte. Od estetyki do etyki roślinno-ludzkiej
  • Catriona Sandilands, Botaniczne sensacje. Biopolityka roślinna

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter