Prawo CCCXXXI. Niepomijalność administracji publicznej

Tadeusz Kocowski, Jerzy Korczak, Piotr Lisowski (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 356
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Nakład wyczerpany

Na tom CCCXXXI czasopisma „Prawo” poświęcony tematycznie niepomijalności administracji publicznej składają się artykuły przygotowane przez zaproszonych do tego przedsięwzięcia wydawniczego autorów z kilku polskich ośrodków akademickich. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — spojrzenia na znaczenie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i naukowej refleksji nad nimi przez przedstawicieli różnych szkół administratywistycznych. Ta wielość podejść prowadzi do bardzo różnorodnych w tematyce i sposobie jej opracowania wyników badawczych, a mimo to wszyscy autorzy i każdy z nich z osobna potwierdzają tytułową tezę — współczesne społeczeństwo zorganizowane w państwo nie jest zdolne funkcjonować bez administracji publicznej wykonującej jej zadania, choć dla jednych jest to zarazem powód do niepokoju o granice tego wpływu, a dla innych — do niepokoju o zagrożenie prawidłowego regulowania funkcjonowania administracji państwa prawa przy takim jej znaczeniu dla jego bytu.

 • Słowo wstępne
 • BARBARA ADAMIAK, Instytucje prawne gwarancji zgodności z prawem jako niepomijalny element regulacji prawa administracyjnego
 • JOLANTA BLICHARZ, Niepomijalność podmiotowości człowieka i niepomijalność misji administracji publicznej w służbie dobru wspólnemu (dobru osobowemu)
 • ADAM BŁAŚ, Redukowanie administracji publicznej — argumenty współczesne
 • MACIEJ BŁAŻEWSKI, Niepomijalność administracji samorządowej w zapewnieniu publicznego transportu zbiorowego
 • DOMINIKA CENDROWICZ, O niepomijalnej roli gminy w obszarze zadań administracji świadczącej
 • AGNIESZKA CHRISIDU-BUDNIK, Egzogeniczne i endogeniczne źródła asymetrii informacji na rynku zamówień publicznych
 • JAROSŁAW DOBKOWSKI, Indukcja funkcjonalna prof. Jerzego Panejki jako metoda badań porównawczych nad samorządem w Europie
 • ELŻBIETA FERET, Niepomijalność organów administracji publicznej w zakresie ujawniania informacji dotyczących finansów publicznych w Polsce
 • PIOTR JANIAK, Siła wyższa jako negatywna przesłanka odpowiedzialności za delikt zagrożony administracyjną karą pieniężną
 • KAROL KICZKA, Niepomijalność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zamówieniach publicznych
 • TADEUSZ KOCOWSKI, WITOLD MAŁECKI, Niezbędność organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce
 • KATARZYNA KOKOCIŃSKA, Państwo administracji
 • JERZY KORCZAK, Dyspersja administracji jako przyczyna niepomijalności administracji publicznej
 • PIOTR LISOWSKI, Między niepomijalnością administracji publicznej a deadministrowaniem
 • STANISŁAW NITECKI, Czy administracja publiczna musi wykonywać zadania z zakresu pomocy społecznej?
 • BOŻENA POPOWSKA, Niepomijalność standardów „dobrej administracji” w publicznym prawie gospodarczym
 • RENATA RASZEWSKA-SKAŁECKA, Niepomijalność administracji publicznej w zakresie władztwa zakładowego — „skreślenie z listy uczniów szkoły” na kanwie orzecznictwa sądowoadministracyjnego
 • JANUSZ SŁUGOCKI, Uwagi o międzywojennym prawie opieki nad zabytkami a model współczesny
 • KAZIMIERZ STRZYCZKOWSKI, O prywatyzacji form organizacji i działania jako źródłach różnorodności administracji publicznej
 • JERZY SUPERNAT, Niepomijalna administracja publiczna jako miejsce spotkania prawa publicznego i prawa prywatnego w dobie transformacji prawa publicznego w Europie
 • MAGDALENA TABERNACKA, Kwestia (nie)pomijalności organów administracji publicznej w kontekście obowiązywania przepisów dotyczących nazw ulic
 • LIDIA ZACHARKO, Administracja publiczna zarządzana nowocześnie — kilka refleksji

RECENZJA

 • JUSTYNA MIELCZAREK-MIKOŁAJÓW, Recenzja: Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Marcin Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni

SPRAWOZDANIA

 • JOANNA BIGOS, ANNA MACIĄG, Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu pięćdziesięciolecia Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego — „Niepomijalność administracji publicznej” (Wrocław,7 czerwca 2019 roku)
 • NORBERT CZECHOWSKI, MARCIN PLEŚNIAK, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem”(Wrocław, 9 października 2019 roku)
 • DAWID FELISZEK, Sprawozdanie z Międzynarodowego Forum Współpracy Gospodarczej Polska–Europa–Wschód (Wrocław, 30–31 maja 2019 roku)
 • ALEKSANDRA PINKAS, Sprawozdanie z Dolnośląsko-Saksońskiego Spotkania Administratywistów (Wrocław, 29–30 listopada 2019 roku)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter