Wrocławskie Studia Politologiczne 28/2020

Krystyna Rogaczewska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 40,00 PLN   

„Wrocławskie Studia Politologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym publikowane są artykuły i recenzje naukowe pochodzące z reprezentatywnych  środowisk akademickich w Polsce. W numerze 28 zamieszczone zostały artykuły z różnych subdyscyplin politologii. Autorzy podejmują najbardziej aktualne problemy systemu politycznego, aktywności obywatelskiej, polityki Unii Europejskiej. Znajdujemy także artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, graniczące z historią, literaturoznawstwem, komunikowaniem społecznym, systemem edukacyjnym. Punktem odniesienia są kategorie polityki i państwa w ich wielowymiarowej i niejednoznacznej interpretacji. Wszystkie publikacje prezentują wysoki poziom analizy naukowej, opierają się na materiałach źródłowych oraz współczesnych osiągnięcia polskiej i światowej politologii. 28 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” stanowi przegląd aktualnych  trendów i prac badawczych polskiej politologii.

System polityczny

 • MACIEJ HERBUT, RYSZARD HERBUT, Cybernetyczny model systemu politycznego Eastona i problemy związane z jego aplikacją
 • TATIANA MAJCHERKIEWICZ, Funkcjonowanie systemu wielopoziomowego w Polsce na przykładzie relacji między poziomem wojewódzkim a lokalnym
 • ŁUKASZ WIELGOSZ, Trzy ujęcia polaryzacji politycznej
 • PIOTR ZAŁĘSKI, Wiedza młodzieży o organach władzy centralnej we współczesnej Polsce w świetle egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w latach 2010–2019

Aktorzy polityczni

 • DARIUSZ KRAWCZYK, Komunikowanie delegowania społecznego poparcia jako forma pozyskania przychylności elektoratu
 • ALEKSANDRA KANIEWSKA-SĘBA, PIOTR PAWEŁCZYK, Temperatura uczuć młodych Polaków wobec wybranych polskich polityków
 • JULIA TRZCIŃSKA, KRYSTIAN WITT, Ścieżki karier polskich polityków — w kierunku nowego modelu?

Teoretyczny i praktyczny wymiar obywatelskości

 • ALAN ŻUKOWSKI, Społeczna systemowość regulacji praw obywatelskich w ujęciu porównawczym Unii Europejskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej
 • KATARZYNA DANIEL, Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym — przykład miasta Opola
 • EDYTA STĘPCZAK, Przedsiębiorczość społeczna na gruncie polskim. Wielowymiarowy potencjał modelu

Varia

 • ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI, Ewolucja polityki etnicznej w Polsce w latach 1944–1989
 • ANETA DAWIDOWICZ, Dziennik: źródło w badaniach myśli politycznej. Recepcja praktyki i ideologii komunistycznej w świetle dzienników Marii Dąbrowskiej (1945–1965)
 • MARTA TUMIDALSKA, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter