Prawo CCCXXX. Studia historycznoprawne

Marian J. Ptak (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 35,00 PLN   

 Na niniejszy tom składa się dziewięć opracowań z szeroko rozumianych dziejów prawa i ustroju państw europejskich, przedstawionych w porządku chronologicznym. Obejmują one okres od czwartej dekady XIV do drugiej XXI wieku. Zabrakło zatem tym razem opracowań problematyki antycznej. W przeważającej części dotyczą Polski i ziem polskich, ale również Szkocji, Francji oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotem zainteresowania Autorów stały się wybrane elementy prawno-ustrojowych systemów (konkretny sąd, sędziowie śledczy, skonkretyzowane przestępstwa, ochrona prawna własności, postępowanie odwoławcze od orzeczeń karno-administracyjnych, współpraca państw w sprawach cywilnych). Charakter ogólniejszej charakterystyki całej prawno-ustrojowej struktury, ściśle określonego terytorium (Śląsk) w konkretnym roku, ma inaugurujące tegoroczny tom opracowanie, które zamyka pouczający tekst autorskiego tercetu, poświęcony przedmiotom historycznoprawnym na wydziałach prawa w Polsce. Zaprezentowane artykuły, w tym i poprzednich tomach SHP, powinny się stać źródłem pogłębionych refleksji i inspiracji nie tylko dla historyków, prawników oraz administratywistów, lecz także polityków.

  • MARIAN J. PTAK, Rok 1338 w ustrojowo-prawnych dziejach Śląska
  • MATEUSZ SZYMURA, Kilka uwag o genezie i roli Sądu Sesji w Królestwie Szkocji (1532–1707)
  • PAWEŁ WIĄZEK, Legislatywa we francuskich systemach konstytucyjnych pierwszej połowy XIX wieku
  • JÓZEF KOREDCZUK, Sędziowie śledczy do spraw wyjątkowego znaczenia w II Rzeczypospolitej
  • ANDRZEJ PASEK, Przestępstwa przeciwko zrzeszeniom prawa publicznego w projekcie kodeksu karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • TOMASZ DOLATA, O problemie ochrony niemieckich praw własności intelektualnej w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej
  • BOHDAN HALCZAK, Prezydia wojewódzkich rad narodowych jako instancje odwoławcze od orzeczeń karno-administracyjnych w latach 1951–1958 na przykładzie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
  • MAGDALENA WASYLKOWSKA-MICHÓR, Współpraca państw członkowskich UE w sprawach cywilnych w obszarze poszukiwania prawa właściwego zobowiązaniom pozaumownym w latach 1957–1997
  • PIOTR KANTOR-KOZDROWICKI, MAŁGORZATA MATERNIAK-PAWŁOWSKA, JACEK PRZYGODZKI, Przedmioty historycznoprawne na polskich wydziałach prawa .
  • NOTY O AUTORACH

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter