Slavica Wratislaviensia CLXXIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć

Ewa Komisaruk (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 546
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Nakład wyczerpany

173 numer czasopisma przedstawia szczegółowe oraz uogólnione ujęcia zagadnień, będących rezultatem historycznoliterackiej refleksji nad kategorią pamięci. W zebranych w tomie artykułach badacze literatur słowiańskich omawiają, między innymi, problemy relacji pamięci kulturowej i paktu autobiograficznego, pamięci zbiorowej i autobiograficznej, pamięci jednostki i pamięci narodu, podejmują temat cielesnego wymiaru pamięci społecznej oraz rekonstruowania i transferu pamięci, ukazują pamięć jako formę terapii, analizują procesy archiwizacji i muzealizacji pamięci pokoleniowej oraz obecność pamięci w przestrzeni publicznej i jej literackie transformacje. Wybrany materiał literacki pochodzi z różnych epok, jego interpretacje są świadectwem różnorodnych modeli lekturowych, rozmaitych sposobów jego odczytywania i badania.

Tom dedykowany jest Profesorowi Tadeuszowi Klimowiczowi z okazji jego siedemdziesięciolecia urodzin.

 • Profesorowi Tadeuszowi Klimowiczowi na siedemdziesięciolecie (Milica Jakóbiec-Semkowowa)
 • 169 wyrazów na pożegnanie
 • Bibliografia prac Profesora Tadeusza Klimowicza
 • Климович Тадеуш Евгеньевич, Как сделаны Толстой Федор Михайлович и Достоевский Лев Николаевич. Опыт постмодернистского прочтения в пяти действиях

Literatury Słowiańszczyzny Wschodniej

 • Tatiana Akimova, Память как окультуривание чувства в любовных элегиях Александра Сумарокова
 • Andrzej Dudek, Między pamięcią kulturową i paktem autobiograficznym. Autobiografia filozoficzna Mikołaja Bierdiajewa
 • Olga Frolova, Память и забвение в повести Андрея Платонова Котлован
 • Bartosz Osiewicz, Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Pamięć o wojnie na materiale powieści Wiktora Astafiewa Przeklęci i zabici oraz Wesoły żołnierz
 • Ritsuko Kidera, Память о Византийской империи в романе Жизнь насекомых Виктора Пелевинаа
 • Andrzej Polak, Pamięć. Rosja. Imperium. Fantastyka w aspekcie postkolonialnym
 • Mirosława Michalska-Suchanek, Pamięć o Rosji w powieści Dennisa Soboleva Jerozolima
 • Grzegorz Czerwiński, Pamięć społeczna a „rekonstrukcja historyczna” w reportażach książkowych Walerija Paniuszkina
 • Marina Romanenkova, Эксперименты с памятью как способ вхождения в другую культуру (на материале книг Макса Фрая Сказки старого Вильнюса)
 • Iryna Banakh, Коллективная versus автобиографическая память в книге Дмитрия Бавильского Музей воды. Венецианский дневник эпохи Твиттера
 • Yelena Olesina, Olga Stukalova, „О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной” (поэзия как форма инкультурации)
 • Antoni Bortnowski, Może Estera Katji Petrowskiej jako próba przezwyciężenia i oswojenia traumatycznej przeszłości
 • Dorota Michułka, Sabina W. Świtała, Łukasz Gregorowicz, Czytanie pamięci. Cisza, czas i emocje w opowiadaniach Idy Fink
 • Alicja Z. Nowak, Parateksty drukowanych ksiąg cerkiewnych w metropolii kijowskiej jako media pamięci (druga połowa XVI–XVII wiek)
 • Irena Betko, Психобіографічне підґрунтя інтимної лірики Тараса Шевченка
 • Katarzyna Glinianowicz, Gesty pańszczyźniane. Cielesny wymiar pamięci społecznej w prozie Iwana Franki
 • Halyna Сhomenko, Проблематичність проща(е)ння: випадок Миколи Хвильового
 • Anna Horniatko-Szumiłowicz, Успадковані спогади: Ольга Гоффманн vel Ткачук повертає пам’ять про батька
 • Albert Nowacki, Pamięć jednostki a pamięć narodu. Tropy pamięci w powieściach Wołodymyra Łysa
 • Lyudmyla Danylenko, In the army now: Комічні тональності пам’яті про радянське минуле в книзі Кузьми Скрябіна Я, Паштет і Армія
 • Nataliia Dashko, Концепт пам’яті в художньому дискурсі сучасної української новелістики
 • Katarzyna Kotyńska, Rekonstruowanie pamięci. Problemy udostępniania ukraińskiej prozy lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku polskiemu odbiorcy
 • Tetiana Kachak, Художня репрезентація автобіографічної пам’яті у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва
 • Mateusz Świetlicki, „Daję ci te wspomnienia niczym nasiona…” — transfer diasporycznej pamięci następnego pokolenia w powieści Lesia’s Dream (2003) Laury Langston

Literatury Słowiańszczyzny Zachodniej

 • Veronika Faktorová, Stylizace romantického subjektu. Paměti Josefa Václava Friče
 • Bohumil Jiroušek, Proměny interpretace vzniku Československa v českém marxisticko-leninském myšlení
 • Anna Brzezińska-Winkiel, Ogród Karkonosza Josefa i Karela Čapków jako miejsce autobiograficzne a współczesne sposoby konstruowania tej przestrzeni
 • Vladimíra Derková, Půda jako základ obrazu české národní identity v ruralistické literatuře
 • Kamila Woźniak, Sztuka pamięci. O prozie Milady Součkovej Hlava umělce
 • Miroslav Kotásek, Terre I. Bl.: Ivan Blatný a (re)konstrukce jeho místa v české kultuře
 • Michal Přibáň, Novela Josefa Škvoreckého Neuilly — Dichtung, anebo Wahrheit?
 • Eduard Burget, Role historické paměti v románech Viléma Hejla
 • Karolina Ziemka, Pamięć jako forma terapii — autobiografizm w prozie Oty Pavla
 • Dorota Żygadło-Czopnik, Pamięć/wspomnienie. Uwagi do tekstu Lubomíra Doležela Život s literaturou. Vzpomínky a rozhovory
 • Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Autoepitafium pisarza-celebryty — „Vladimír Páral o sobie i innych, ciekawszych sprawach”
 • Martina Halamová, Paměti českého disentu po roce 1989
 • Radek Malý, Otisk válečné paměti v denících mladých Židů
 • Jakub Vaníček, Odmítaná paměť, narušená identita. K jednomu problému současné české prózy

Literatury Słowiańszczyzny Południowej

 • Izabela Lis-Wielgosz, Memorialny wymiar kultury staroserbskiej
 • Sabina Giergiel, Żydzi z Šabaca. Reprezentacja literacka i praktyki pamięci
 • Lilla Moroz-Grzelak, Pamięć o Sarajewie w prozie wspomnieniowej autorów z Bośni i Hercegowiny
 • Marijana Terić, Sjećanje kao pokušaj odbrane od zla u romanu Filipa Davida Kuća sećanja i zaborava
 • Magdalena Ślawska, Archiwizacja i muzealizacja pamięci pokoleniowej. Jasminko Halilović Djetinjstvo u ratu. Sarajevo 1992–1995. oraz Muzej ratnog djetinjstva
 • Marta Chaszczewicz-Rydel, Pamięć w przestrzeni publicznej Belgradu i jej literackie transformacje — Svetlana Velmar-Janković

Noty o Autorach

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter