Prace Kulturoznawcze XXIV, nr 2. Romowie a współczesna humanistyka

Monika Janowiak-Janik, Dorota Wolska (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 168
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 30,00 PLN   

Najświeższy numer „Prac Kulturoznawczych” jest poświęcony problematyce romskiej. Stanowi próbę konfrontacji tożsamości romskiej, przekształcającej się dynamicznie we współczesnej rzeczywistości, ze zmianami humanistyki, a więc tej dziedziny wiedzy, która ma swój udział we współkreowaniu i artykulacji wszelkich tożsamości ludzkiego i nie-ludzkiego świata. Dokonujące się w naukach humanistycznych zwroty oraz nowe nurty badań składające się na tak zwaną humanistykę innowacyjną stwarzają szansę odsłonięcia obszarów dotąd epistemicznie „niewidocznych”. Zamiar „odsłonięcia”, „uwidzialnienia”, przywrócenia pamięci towarzyszy wielu autorom artykułów zamieszczonych w tym zbiorze.

Za sprawą tego numeru „Prac Kulturoznawczych” chcielibyśmy otworzyć ich łamy dla kontynuacji wątków romskich w kontekście nowej humanistyki, stwarzanych przez nią możliwości, lecz także dla wskazywania ograniczeń odsłaniających się w konfrontacji z romską problematyką.

 • Wprowadzenie (Redakcja)
 • Sławomir Kapralski, Niedyskursywna pamięć traumatyczna a tożsamość zbiorowa. Romowie wobec doświadczenia zagłady
 • Monika Weychert, Sztuka artystów wizualnych o romskich korzeniach — od różnicy do równości
 • Krzysztof Gil, Tajsa. Wczoraj i jutro / Monika Weychert, Przeszła przyszłość znaczy tajsa
 • Piotr Jakub Fereński, Selekcje i castingi w czasach nazizmu. Kilka kadrów z historii Romów i Sinti
 • Justyna Ziarkowska, Wyobraźnia a prześladowanie. Społeczność cygańska w wierszach Federica Garcíi Lorki
 • Joanna Panciuchin, Na marginesach demokracji. Przypadek wrocławskich Romów rumuńskich

Z warsztatu

 • Artur Maroń, Wokół pojęcia pogromu w refleksji nad przemocą antyromską 
 • Magdalena Kwiecińska, O romskim zespole pieśni i tańca Kałe jakha w zakopiańskim archiwum Wojciecha Jarzębowskiego

Wywiad

 • Andrzej Grzymała-Kazłowski, Monika Janowiak-Janik, Renata Tańczuk, O romskich rzeczach i kolekcjonowaniu cyganaliów

Sprawozdanie

 • Joanna Gul, Ogólnopolska konferencja „Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku”

Archiwum

 • Stanisław Pietraszko, Etnos a kultura (fiszka)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter